Nhờ giúp đỡ về công thức MATCH(A9,(daily_entry[STT_dc]),0),5))

dinhvinh1601

New Member
Hội viên mới
Xin chào mọi người !

Mình lần đầu tiên đăng bài, mong mọi người giúp đỡ thắc mắc của mình.
Mình có một bảng có chứa công thức như sau: =IF(A9="","",INDEX(daily_entry,MATCH(A9,(daily_entry[STT_dc]),0),5))
Tuy nhiên trong công thức này ở tại công thức của MATCH thì mình không hiểu ý nghĩa của [STT_dc] nghĩa là gì và không hiểu cái dấu [ ] này mang ý nghĩa là gì ?
Xin cảm ơn!
 

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Xin chào mọi người !

Mình lần đầu tiên đăng bài, mong mọi người giúp đỡ thắc mắc của mình.
Mình có một bảng có chứa công thức như sau: =IF(A9="","",INDEX(daily_entry,MATCH(A9,(daily_entry[STT_dc]),0),5))
Tuy nhiên trong công thức này ở tại công thức của MATCH thì mình không hiểu ý nghĩa của [STT_dc] nghĩa là gì và không hiểu cái dấu [ ] này mang ý nghĩa là gì ?
Xin cảm ơn!
Chào bạn, mình nghĩ bạn gửi file đính kèm hay hình ảnh cụ thể thì mọi người sẽ dễ giúp đỡ bạn hơn ạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top