D

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Mọi người giải thích giúp mình ý nghĩa của [STT_dc] đặt trong ngoặc này ý nghĩa là gì với ạ? Cụ thể nó nằm trong công thức như này ạ =IF(A9="","",INDEX(daily_entry,MATCH(A9,(daily_entry[STT_dc]),0),5))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top