Xuất hóa đơn hàng tạm xuất tái nhập để bảo hành

Hockt123456

New Member
Hội viên mới
Công ty chúng tôi có hoạt động tạm xuất tái nhập hàng hóa ra nước ngoài để sửa chữa, bảo hành. Khi nhận hàng sửa chữa hoặc bảo hành của khách, chúng tôi chỉ có phiếu giao nhận hàng bảo hành, có dấu treo của công ty chúng tôi và chữ ký của khách hàng mang hàng đến sửa chữa. Vậy tôi xin hỏi trường hợp bảo hành và sửa chữa này chúng tôi có phải xuất hóa đơn GTGT không?
 
Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa là hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trên hóa đơn GTGT tại chỉ tiêu "thuế suất", Công ty thể hiện là KCT (Không chịu thuế GTGT) theo hướng dẫn tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top