Xuất hóa đơn GTGT cho hàng Xuất khẩu nước ngoài

le Thuong Sky

New Member
Hội viên mới
Công ty mình bán hàng cho một công ty nước ngoài có kí hợp đồng 3 bên. Bên A là bên bán ( Cty mình). Bên B là Bên mua Bên Trung Quốc, Bên C là bên nhận một cty bên Việt Nam. Vậy thi bên mình bán hàng xong thủ tục thanh toán thì hóa đơn giá trị gia tăng bên mình xuất như nào ạ. Công ty bên Trung Quốc k nằm trong khu chế xuất ạ.
 
Đậy là trường hợp thuộc hình thức "Xuất, nhập khẩu tại chỗ". Bạn có thể tham khảo tại khoản 1, khoản 2 điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015:

“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
...
3. Hồ sơ hải quan
Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.
..."


=> Theo hướng dẫn trên, thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì sử dụng hoá đơn thương mại;
- Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thuộc trường hợp quy định tại điểm b điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì sử dụng hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng.
 
Đậy là trường hợp thuộc hình thức "Xuất, nhập khẩu tại chỗ". Bạn có thể tham khảo tại khoản 1, khoản 2 điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015:

“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
...
3. Hồ sơ hải quan
Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.
..."


=> Theo hướng dẫn trên, thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì sử dụng hoá đơn thương mại;
- Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thuộc trường hợp quy định tại điểm b điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì sử dụng hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng.
cám ơn bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top