Xuất hoá đơn điều chuyển tài sản giữa cty mẹ - con

vn7xmen

New Member
Hội viên mới
Tôi đang làm 1 dự án ở Đà Nẵng (Đà Nẵng cấp giấy đầu tư) đang trong giai đoạn đầu tư. DA Đà Nẵng mở tiếp 1 DA con ở Bắc Ninh (hạch toán độc lập, Bắc Ninh cấp giấy đầu tư, gọi là chi nhánh Bắc Ninh). Trong giai đoạn đầu tư DA Bắc Ninh thì DA Đà Nẵng trả tiền cho các hoá đơn DA Bắc Ninh. DA Đà Nẵng cũng khấu hao TSCD gắn liền với đất thuê lại cũng như phân bổ phí cơ sở hạ tầng vào chi phí của mình.
Hiện tại DA Bắc Ninh muốn hoàn thuế đầu tư tại Bắc Ninh thì DA Đà Nẵng xuất hoá đơn trả lại các chi phí cho DA Bắc Ninh, nhưng vướng vào quy định ở khoản 6, thông tư 14/VBHN-BTC: cùng 1 chủ, các tài sản đã khấu hao thì không xuất hoá đơn khi điều chuyển.
Vậy có 2 cách làm:
1. Chỉ xuất hoá đơn các chi phí chưa khấu hao và chưa phân bổ chi phí. (Không muốn làm cách này vì CN Bắc Ninh muốn hoàn thuế đầu tư ở Bắc Ninh)
2. Các anh chị trả lời giúp mình: Vậy có thể hồi tố các chi phí đã khấu hao và phân bổ ở DA Đà Nẵng rồi xuất hoá đơn nguyên giá trị chi phí đã trả hộ cho DA Bắc Ninh được không?
 
Được.
Đó là lập lại toàn bộ báo cáo tài chính từ khi có chi phí liên quan đến dự án ở Bắc Ninh. Nhưng cũng đồng thời lưu ý so sánh khoản thuế GTGT được hoàn và số tiền (có thể) bị phạt khi làm lại báo cáo tài chính.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top