Xử lý thuế GTGT đầu vào của dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế??

tampham1993289

New Member
Hội viên mới
Các ace cho em hỏi trường hợp này với ạ. Cty e làm nha khoa nên có 2 loại thuế suất: ko chịu thuế và 10%. Năm 2018 em mua TSCĐ nhưng năm đó chỉ xuất HĐ ko chịu thuế nên thuế GTGT đầu vào được kết chuyển hết sang chi phí. Đến năm 2019 CTy e lại xuất cả HĐ GTGT 10, tuy nhiên phần thuế GTGT của đầu vào TSCĐ đã được kết chuyển hết sang chi phí từ năm ngoái. Vậy năm nay e phải làm gì để phần thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ sang năm nay vì phần thuế GTGT phải nộp nhiều quá????Các ace cho em hỏi trường hợp này với ạ. Cty e làm nha khoa nên có 2 loại thuế suất: ko chịu thuế và 10%. Năm 2018 em mua TSCĐ nhưng năm đó chỉ xuất HĐ ko chịu thuế nên thuế GTGT đầu vào được kết chuyển hết sang chi phí. Đến năm 2019 CTy e lại xuất cả HĐ GTGT 10, tuy nhiên phần thuế GTGT của đầu vào TSCĐ đã được kết chuyển hết sang chi phí từ năm ngoái. Vậy năm nay e phải làm gì để phần thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ sang năm nay vì phần thuế GTGT phải nộp nhiều quá????
 
Bạn đưa hết vào chi phí của năm trước rồi. Giờ còn đòi cả khấu trừ của năm sau. Bạn thấy như vậy có hợp lý không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top