Xử lý như thế nào ?

Giới_Tử

Member
Hội viên mới
Cả nhà xem giúp em trường hợp này xử lý như thế nào cho tối ưu với ạ:
Năm 2013, công ty em bị định khoản PKT sai 2 TH như sau:
TH1: hàng bán bị trả lại ( ngoài bút toán ĐK đúng còn thêm bút toán ĐK sai này nữa )
Định khoản thừa ( sai ) bút toán
N155: 11.323.750
N133: 566.188
C131: 11.889.938
TH2: Xuất HĐ tháng 11/2013 nhưng không vào PKT đã vào PXK, nhưng sau đó HĐ đó bị hủy do sai số lượng( nhưng không thấy có biên bản hủy HĐ ). Sang năm 2014 xuất HĐ lại HĐ khác cho khách hàng. đã vào lại nhập kho số hàng xuất năm 2013 và tiến hành xuất kho lại + xuất HĐ mới. Đã kê khai lại thuế VAT tháng 11 nhưng chưa kê khai lại báo cáo tình hình sử dụng HĐ quý 4 năm 2013.
Hix giờ không biết làm như thế nào cho đỡ nữa
 
TH1 : Cách xử lý là đổi lại BCTC 2013
TH2 : Cách xử lý là đổi lại BCTC 2013 , nhưng bạn đả khai thuế HĐ này rồi do đó bạn phải kê khai khai doanh thu 2013 và bạn xác định sai sót số lương thì bạn trừ kho theo số lượng đúng(vẩn QT doanh thu và gía vốn 2013). Năm 2014 bạn xuất lại HĐ khác nhớ kèm theo BB hủy HĐ ( thể hiện rỏ là xuất lại cho HĐ số .... ngày ....) vẩn ghi nhận DT 2014 khi lên BCTC điều chỉnh giãm DT (ghi rỏ nội dung).
Lý do : 1- Giao dịch mua bán PS trong tháng 11/2013 , không thể đưa sang 2014 .
2- Xuất lại HĐ khác chỉ là điều chỉnh thuế trên tờ khai chớ không ảnh hưởng DT 2013 . Bạn điều chỉnh cho kỳ kê khai tháng 11/2013 giãm thuế, sang năm 2014 tăng lại thuế GTGT .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top