Xử lý mất hóa đơn do nguyên nhân khách quan

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Dragon489

Member
Hội viên mới
CV hướng dẫn Xử lý mất hóa đơn do nguyên nhân khách quan

Công văn số 5342/TCT-CS ngày 24-12-2007 của Tổng cục Thuế về việc xử lý mất hóa đơn do nguyên nhân khách quan.


Tại Điều 19, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:''Nguyên tắc xử lý vi phạm, thủ tục xử phạt, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, thòi hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính''.Tại Điểm 6, Điều 3 Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2/7/2002 về xử phạt vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định: ''Không xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp thuộc tìnhthế cấp thiết phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành chínhtrong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năngnhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình”.Trường hợp Công ty đã bị mất cắp nhiều số hoá đơn (gồm cả liên 2 và các liên khác) chưa sử dụng và đã sử dụng; căn cứ theo quy định nêu trên, nếu sự việc mất hoá đơn của Công ty có biên bản của cơ quan công an xác nhận bị mất cắp hoá đơn trong trường hợp khách quan thì không xử lý vi phạm hành chính do việc mất hoá đơn theo Điều 3 Pháp lệnh Xử phạt hành chính.Trong trường hợp đơn vị mất hoá đơn mà không có biên bản xác nhận của cơ quan công an là vi phạm trong trường hợp khách quan như nêu trên thì việc mất hoá đơn bị xử phạt theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Cụ thể là phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất Liên 2 của mỗi số hoá đơn chưa sử dụng, phạt 200.000 đồng đối với hành vi làm mất Liên 3 và các Liên khác của mỗi số hoá đơn đã sử dụng.Đối với việc xử phạt mất hoá đơn do không quy định khung nên không áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định tại Điều 57 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Theo Văn bản pháp luật
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top