xin mọi người tư vấn cho em về học Chứng chỉ C

mikose

New Member
Hội viên mới
em đang học năm 2 ngành kế toán kiểm toán có học thêm chứng chỉ b ở đại học khoa học tư nhiên thì thay đổi hương trình học:
• Access 1: Sử dụng các đối tượng cơ bản của CSDL MS Access.
- Nội dung:
+ Tổng quan về CSDL Access.
+ Bảng dữ liệu (Table).
+ Tạo màn hình nhập liệu với công cụ Form wizard.
+ Truy vấn dữ liệu (Query)
Access 2: Xử lý báo biểu với MS Access.
- Nội dung:
+ Tạo & in ấn báo biểu.
+ Vẽ biểu đồ trong Access.
không biết có học lên chúng chỉ c không xin mọi người cho lời khuyên
Kỹ thuật lập trình Access: Lập trình ứng dụng quản lý trong MS Access.
Nội dung:

+ Các điều khiển cơ sở.
+ Bộ lệnh DoCmd.
+ Ngôn ngữ lập trình VBA.
+ Thư viện lập trình CSDL ADO.
+ Các kỹ thuật trong quá trình xây dựng ứng dụng thực tế: Màn hình nhập liệu , Thực đơn, Tìm kiếm & in ấn.không biết nó có hỗ trợ cho công việc sau này không? xin mọi người giúp đỡ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top