Xin hỏi thay đổi tính chất TSCĐ

kuayue

Member
Hội viên mới
Trường hợp bên mình 2 năm trước mua TSCĐ máy móc thiết bị dùng trong sx nhưng kế toán cũ hạch toán vào TK2111 : nhà cửa, kiến trúc. Trong khi mình muốn chuyển vào TK21112 máy móc thiết bị.
Trong năm 2016 mình đã hạch toán chuyển đổi tính chất TSCĐ từ 21111 sang 21112
Nợ 2112, Có 2111 : số tiền
Hằng tháng khấu hao N1547/ Có 21412
Đến cuối năm thuyết minh báo cáo tài chính mình ghi giảm 2111 nội dung chuyển đổi tính chất TSCD và tăng 21112 chuyển đổi tính chất TSCD
nhưng đến phần khấu hao đầu năm thì bên máy móc thiết bị sẽ bị âm
Không biết làm thế có ổn không?
Hay là vẫn cứ để vậy sai tiếp tục
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top