Xin chào mọi người có thể giúp tôi giải nghiệp vụ KTTC một chút ko.CẢM ƠN MỌI NGƯỜI

vuhoa.vth

New Member
Hội viên mới
BT: Cuối năm 20X1, cty ADS Việt Nam phát hiện ra một khoản vốn góp 300tr của cty ADS HK (là cty mẹ của ADS Việt Nam) vào năm 20X0 bị hạch toán nhầm thành một khoản vay dài hạn và ADS Việt Nam đã tính lãi hàng năm ( lãi lũy kế đến thời điểm 31/12/20X0 là 30tr đến 31/12/20X1 là 60tr) vào chi phí và tăng nợ gốc.
Yêu cầu: Xác định ảnh hưởng của sai sót trên đến BCTC năm 20X1 .Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%
:deny2:
 
Ðề: Xin chào mọi người có thể giúp tôi giải nghiệp vụ KTTC một chút ko.CẢM ƠN MỌI NGƯỜI

Bài này là lý thuyết thì cứ coi như cả năm 20x0 và 20x1 đều chưa nộp thuế TNDN, mà chỉ tạm tính thui nhé. Vì nếu đạt trg hợp này vào thực tế thì sẽ rất rắc rối.
1. Tại thời điểm 31/12/20x0 (1/1/20x1), sai sót trên ảnh hưởng tới BCKQKD: Chi phí tài chính tăng 30tr => LN thuần từ hđ KD giảm 30tr, LN trc thuế giảm 30tr, LN sau thuế giảm 22.5tr. Ảnh hưởng tới BCĐKT: Nợ dài hạn tăng 330tr, thuế và các khoản phải nộp NS giảm 7.5tr, NV kinh doanh giảm 300tr, lợi nhuận chưa pp giảm 22.5tr.
2. Tại thờiddieerrm 31/12/20x1: Sai sót trên ảnh hưởng tới BCKQKD: Chi phí tài chính tăng 30tr => LN thuần từ hđ KD giảm 30tr, LN trc thuế giảm 30tr, LN sau thuế giảm 22.5tr. Ảnh hưởng tới BCĐKT: Nợ dài hạn tăng 360tr, Thuế và các khoản phải nộp NS giảm 15tr, NVKD giảm 300tr, LN chưa pp giảm 45tr.
Còn nếu trong năm, các khoản thuế TNDN đã nộp thì tùy theo mức nộp mà sai sót là: tiền gửi ngân hàng giảm, thuế và các khoản phải nộp NS giảm.

Bút toán điều chỉnh cuối năm 20x1:
N341: 360tr
C333: 15tr
C411: 300tr
C421: 45tr
 
Ðề: Xin chào mọi người có thể giúp tôi giải nghiệp vụ KTTC một chút ko.CẢM ƠN MỌI NGƯỜI

cảm ơn bạn nhé:)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top