Xác định thuế suất GTGT và thắc mắc về hóa đơn thay thế/điều chỉnh

Hockt123456

New Member
Hội viên mới
Xin chào mọi người, tôi có một số thắc mắc mong được mọi người hỗ trợ giải đáp:
Công ty tôi đang kinh doanh mặt hàng sơn, bột bả, vecni...với mã ngành 4663. Sản phẩm công ty kinh doanh không nằm trong Phụ lục I của Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ nhưng trong Phụ lục I của nghị định này có ghi "Tên sản phẩm là Sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; mực in và ma tít mã ngành cấp 4 là 2022" thuộc sản phẩm không được giảm thuế GTGT.
Vậy công ty tôi xin hỏi: Sản phẩm công ty tôi kinh doanh có được giảm thuế 8% hay vẫn 10%. Nếu điều chỉnh tăng thuế suất lên 10% thì những hóa đơn công ty tôi suất 8% này kê khai điều chỉnh vào quý phát sinh điều chỉnh hay kê khai vào quý phát sinh hóa đơn gốc?
Xin cảm ơn vì đã đọc, mong nhận được sự trợ giúp từ mọi người, trân trọng!
 
Từ thắc mắc của bạn tôi có một số kiến nghị sau:
- Căn cứ Khoản 1 Điều 1, Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
- Căn cứ Phu lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sân phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thú tướng Chính phủ.
- Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/ND-CP, khi hóa đơn điện tử sai sót các chỉ tiêu quan trọng thì người nộp thuế được lựa chọn 01 trong 02 hình thức xử lý là lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn thay thế hóa đơn có sai sót
- Căn cứ Điều 5 Nghị định số 209/2013/NÐ-CP Nghị định Chính phủ.
- Căn cứ Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, thời điểm phát sinh thuế giá trị gia tăng là thời điểm lập hóa đơn.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 47 Luật Quàn lý thuế số 38/2019/QH14
- Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghi định số 126/2020/NĐ-CP

=> Từ các căn cú nêu trên, trường hợp nếu công ty bạn kinh doanh mặt hàng sơn, véc ni, bột ba...thuộc mà ngành sản phẩm cấp 7 là C2022101, C2022102, C2022103, C2022201 theo quy định tại Quyết định số 43/2018/QD-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hàng hóa trên không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT. Mức thuế suất GTGT được áp dụng thống nhất cho từng loại sản phẩm, hàng hóa ở các khâu nhập khấu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại
Bên cạnh đó khi lập hoa đơn thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn có sai sót sẽ làm thay đổi nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đã kê khai trước đó. Do vây, người nộp thuế phải lập tờ khai thuế giá trị gia tăng bổ sung cho tháng (quý) có hóa đơn bị sai sót.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top