Xác định cổ tức được trả cho phần lợi nhuận trước đầu tư

Nam_nguyen

Member
Hội viên mới
Khi công ty con trả cổ tức, công ty mẹ sẽ phải ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty con tương ứng với phần nhận được cho lợi nhuận trước đầu tư.

Mình muốn hỏi là làm sao để xác định được phần này khi công ty trả cổ tức không nói là trả cho phần trước đầu tư hay sau đầu tư
 

huygia88

Member
Hội viên mới
Chào bạn Nam_nguyen,
- Bạn cần thu thập thêm thông tin về khoản cổ tức này từ công ty con. Thông thường, sẽ có các văn bản liên quan như sau của công ty khi chi trả cổ tức:
+ Thông báo cho các cổ đông chia cổ tức xác định cho năm tài chính trước đó/ tạm ứng cổ tức cho năm nay.
+ Nghị quyết của hội đồng quản trị (công ty cổ phần) chi trả cổ tức, lấy nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính/ kỳ kế toán nào để chia cổ tức.
+ Nếu không thu thập được, bên bạn làm văn bản hỏi chi tiết thông tin gửi công ty con.
- Căn cứ vào các thông tin trên (lấy từ lợi nhuận sau thuế năm nào/ chi trả cổ tức cho năm nào) mà công ty mẹ xem xét xử lý kế toán phù hợp với thời gian bắt đầu đầu tư trở thành công ty mẹ (nhận cổ tức cho thời điểm trước khi thành công ty mẹ, ghi nhận giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo công ty mẹ; nhận cổ tức cho thời điểm sau đầu tư, ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo riêng công ty mẹ).

Trân trọng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top