Với bài này tạo Query ra sao?

namak

New Member
Hội viên mới
Giả sử như em có một datbase gồm hai bảng:

a.png


Với nội dung:

b.jpg
Và:
c.jpg


Chúng có mối quan hệ:
d.jpg


Nghĩa là số tiền mà các khách hàng đã mua cho mỗi mặt hàng như sau:
e.jpgBây giờ em muốn lập một query có hai field hiển thị: 1. Tên khách hàng, 2. tổng số tiền mà khách hàng đó đã mua hàng từ trước đến nay. Như ví dụ trên là bác Nguyễn Tấn Dũng đã tiêu cả thảy 20000+5000+9000 =160000 (USD, of course :coolgleamA:), bác Đỗ Muời tiêu hết 60000, bác Triết tiêu hết 10000, các bác còn lại trong list là : 0 nhưng không biết làm thế nào? Nhờ mọi người chỉ giúp!:helpsmilie:
PS: Đây là DB nếu ai cần :http://www.esnips.com/doc/ed16344f-de38-4e4e-9e2b-707a4bedd7f6/db1
 
Ðề: Với bài này tạo Query ra sao?

Với yêu cầu của bạn và các bảng bạn đã có thì bạn có thể tạo query với câu lệnh SQL như sau:

SELECT NgayMua.TenKH, Sum(NgayMua.ThanhTien) AS TongTien
FROM NgayMua
GROUP BY NgayMua.TenKH;

Híc, vấn đề ở đây là em chưa biết gì về SQL, bác có thể chỉ cho em cách làm bình thường mà ko dùng câu lệnh SQL không? thx!
 
Ðề: Với bài này tạo Query ra sao?

Giả sử như em có một datbase gồm hai bảng:

a.png


Với nội dung:

b.jpg
Và:
c.jpg


Chúng có mối quan hệ:
d.jpg


Nghĩa là số tiền mà các khách hàng đã mua cho mỗi mặt hàng như sau:
e.jpgBây giờ em muốn lập một query có hai field hiển thị: 1. Tên khách hàng, 2. tổng số tiền mà khách hàng đó đã mua hàng từ trước đến nay. Như ví dụ trên là bác Nguyễn Tấn Dũng đã tiêu cả thảy 20000+5000+9000 =160000 (USD, of course :coolgleamA:), bác Đỗ Muời tiêu hết 60000, bác Triết tiêu hết 10000, các bác còn lại trong list là : 0 nhưng không biết làm thế nào? Nhờ mọi người chỉ giúp!:helpsmilie:
PS: Đây là DB nếu ai cần :http://www.esnips.com/doc/ed16344f-de38-4e4e-9e2b-707a4bedd7f6/db1

Chào bạn! Bạn sữ dụng total query để làm việc này.
mình góp ý với bạn là trong bảng danh mục khách hàng có field MAKH và TENKH. trong bảng còn lại bạn chỉ dùng field MAKH. giữa hai bảng có quan hệ một - nhiều trên trường MAKH. có như vậy thì datbase mới có kích thước nhỏ gọn và khi truy tìm sẽ nhanh hơn.
bạn xem bài ở đây Click here
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Với bài này tạo Query ra sao?

Bạn sửa lại cross query trên của bạn (trong file bạn gửi kèm) như sau sẽ có kết quả mong mún.
Loại query: Crosstab Query, yêu cầu 2 table + ralation y như hình bạn đã làm.
Cột thứ nhất: tenKH (như cũ)
Cột thứ 2: thanhTien (như cũ)
Cột thứ 3: sửa lại chút: Tien: IIf([thanhTien] Is Not Null,[thanhTien],0), với dòng Total là Expression, dòng Crosstab là Value.
Cột thứ 4 (cột mới): Tổng: Sum([Tien]), dòng Total là Expression, dòng Crosstab là Row Heading.
Vậy là OK như bạn mong muốn. Xem file database SND đã sửa gửi đính kèm nhé.


CrossTab Query (design view, no SQL):​
namak.jpg


Kết quả:​

namak2.jpg
 

Đính kèm

  • namak.rar
    8.5 KB · Lượt xem: 162
Sửa lần cuối:
Ðề: Với bài này tạo Query ra sao?

Chào bạn! Bạn sữ dụng total query để làm việc này.
mình góp ý với bạn là trong bảng danh mục khách hàng có field MAKH và TENKH. trong bảng còn lại bạn chỉ dùng field MAKH. giữa hai bảng có quan hệ một - nhiều trên trường MAKH. có như vậy thì datbase mới có kích thước nhỏ gọn và khi truy tìm sẽ nhanh hơn.
bạn xem bài ở đây Click here

thank bác, em cũng biết thế nhưng khi đặt ví dụ hỏi em phải làm thế để người đọc dễ hiểu em muốn gì ấy mà

Bạn sửa lại cross query trên của bạn (trong file bạn gửi kèm) như sau sẽ có kết quả mong mún.
Loại query: Crosstab Query, yêu cầu 2 table + ralation y như hình bạn đã làm.
Cột thứ nhất: tenKH (như cũ)
Cột thứ 2: thanhTien (như cũ)
Cột thứ 3: sửa lại chút: Tien: IIf([thanhTien] Is Not Null,[thanhTien],0), với dòng Total là Expression, dòng Crosstab là Value.
Cột thứ 4 (cột mới): Tổng: Sum([Tien]), dòng Total là Expression, dòng Crosstab là Row Heading.
Vậy là OK như bạn mong muốn. Xem file database SND đã sửa gửi đính kèm nhé.


CrossTab Query (design view, no SQL):​
namak.jpg


Kết quả:​

namak2.jpg

thx bác, mọi chuyện được giải quyết rồi, em xin nói thêm một chút là ta nên hide các cột tiền đi, chỉ để lại 2 cột đầu và cuối thì là ổn nhất!
Thx all! :thumbup:
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top