VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Kuki

Member
Hội viên mới
Sắp tới em bị Ông Sếp giao phải soát xét BCTC giữa niên độ của Cty, mà em nghĩ muốn soát xét thì mình phải hiểu cách soạn lập nó. vậy em mở topic này để mong học hỏi đặng có kiến thức mà làm việc .
1. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập kịp thời và đáng tin cậy sẽ cho phép các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác hiểu rõ hơn về khả năng tạo ra các nguồn thu, các luồng tiền, về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

2. Chuẩn mực này áp dụng cho các doanh nghiệp theo qui định của pháp luật phải lập báo cáo tài chính quý.

Chuẩn mực này cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ.
Doanh nghiệp phải công khai báo cáo tài chính giữa niên độ theo qui định của pháp luật.

3. Các thuật ngữ trong Chuẩn mực này được hiểu như sau :
Kỳ kế toán giữa niên độ: Là kỳ lập báo cáo tài chính tháng hoặc quý theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính giữa niên độ: Là báo cáo tài chính gồm các báo cáo đầy đủ theo qui định trong Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” hoặc các báo cáo tài chính tóm lược qui định trong Chuẩn mực này cho một kỳ kế toán giữa niên độ.
 

Đính kèm

  • VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên Ä‘á»™.doc
    95.5 KB · Lượt xem: 263
Sửa lần cuối:
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Nội dung báo cáo tài chính giữa niên độ


4. Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” đã qui định báo cáo tài chính gồm:
(a) Bảng cân đối kế toán;
(b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
(c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; và
(d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
Nội dung báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ

7. Báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ bao gồm:
(a) Bảng cân đối kế toán tóm lược;
(b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm lược;
(c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm lược; và
(d) Bản Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.
Trời, đọc đoạn 4 và 7 xong em muốn té xỉu luôn, vậy là phải thông cái VAS21 trước à ?


Sau đó mới rút tỉa ra phần tóm lược và chọn lọc mà trình bày .:banghead:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Hình thức và nội dung của các báo cáo tài chính giữa niên độ

8. Nếu doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính đầy đủ giữa niên độ, thì hình thức và nội dung của từng báo cáo đó phải phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”.

9. Nếu doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, thì hình thức và nội dung của từng báo cáo tài chính tóm lược đó tối thiểu phải bao gồm các đề mục và số cộng chi tiết được trình bày trong báo cáo tài chính năm gần nhất và phần thuyết minh được chọn lọc theo yêu cầu của Chuẩn mực này. Để báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ không bị sai lệch, doanh nghiệp cần phải trình bày các khoản mục hoặc các phần thuyết minh bổ sung.

10. Lợi nhuận trên một cổ phiếu trước và sau ngày phân phối cần phải được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đầy đủ hoặc tóm lược của kỳ kế toán giữa niên độ.

11. Một doanh nghiệp có công ty con phải lập báo cáo tài chính hợp nhất theo qui định của Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con” thì cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược giữa niên độ ngoài báo cáo tài chính giữa niên độ riêng biệt của mình.

Bắt đầu rắc rối rồi nha, phải bao gồm các đề mục và số công chi tiết . Không biết có phải là các mã số có tính chất tổng không nữa ?
Ơ, sao em không thấy khái niệm EPS trước và sau ngày phân phối nhỉ ? cái này chắc cũng nhức đầu đây .
Còn Cty phải lập BCTC hợp nhất thì phải lập 2 BCTC giữa niên độ . hu hu hu chắc em chết mất .
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Hic, đọc fần trích dẫn đã nhức đầu, đọc lời của pác Kuki càng thêm :confuse1:. Có lẽ e chưa đủ tầm!:sweatdrop: E thắc mắc từ cái đơn giản nhất: BCTC tóm lược giữa niên độ và BCTC giữa niên độ khác nhau sao vậy pác?:helpsmilie:

Hồi trc e cứ nhìn thấy cái tiêu đề của CM này thì cancel, nghĩ chắc nó cũng y chang BCTC năm, chỉ khác là thay vì time năm, nó được lập cho khoảng thời gian và tại thời điểm khác. E nghĩ vậy sai ah pác?!
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Hic, đọc fần trích dẫn đã nhức đầu, đọc lời của pác Kuki càng thêm :confuse1:. Có lẽ e chưa đủ tầm!:sweatdrop: E thắc mắc từ cái đơn giản nhất: BCTC tóm lược giữa niên độ và BCTC giữa niên độ khác nhau sao vậy pác?:helpsmilie:

Hồi trc e cứ nhìn thấy cái tiêu đề của CM này thì cancel, nghĩ chắc nó cũng y chang BCTC năm, chỉ khác là thay vì time năm, nó được lập cho khoảng thời gian và tại thời điểm khác. E nghĩ vậy sai ah pác?!
Theo em thì BCTC giữa niên độ có thể được soạn lập theo 2 hướng : BCTC tóm lược ( tối thiểu và bắt buộc ) hoặc BCTC đầy đủ ( khuyến khích ).
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Theo em thì BCTC giữa niên độ có thể được soạn lập theo 2 hướng : BCTC tóm lược ( tối thiểu và bắt buộc ) hoặc BCTC đầy đủ ( khuyến khích ).
Nếu sếp bảo BCTC nửa tháng 1 lần ? Bắt làm đầy đủ chắc em xỉu mất.
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Hồi trc e cứ nhìn thấy cái tiêu đề của CM này thì cancel, nghĩ chắc nó cũng y chang BCTC năm, chỉ khác là thay vì time năm, nó được lập cho khoảng thời gian và tại thời điểm khác. E nghĩ vậy sai ah pác?!
Theo tôi thì giữa là giữa. Chệch 1 bên mà bảo là giữa thì chắc không đúng CHUẨN đúng MỰC đâu.
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

13. Một doanh nghiệp cần phải trình bày các thông tin sau trong phần thuyết minh báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, nếu các thông tin này mang tính trọng yếu và chưa được trình bày trong báo cáo tài chính giữa niên độ nào. Các thông tin này cần phải trình bày trên cơ sở luỹ kế từ đầu niên độ đến ngày lập báo cáo. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải trình bày các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu để hiểu được kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại:

Trọng yếu thì em thấy OK, nhưng "chưa được trình bày" mà lại "lũy kế" thì hơi lạ à nha
(a) Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần đây nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và ảnh hưởng của những thay đổi này;

OK, đầu tiên là phải tuyên bố chính sách có thay đổi gì không để người đóc chú ý .
(b) Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ;
Vụ này là để người đọc tránh sai sót khi so sánh thông tin tài chính giữa 2 kỳ không cân đối do ảnh hưởng của tính thời vụ . em nghĩ chắc chỉ một số DN rơi vào trường hợp này thôi .
(c) Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là các yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng;
Yêu cầu này khó à nha , vì khái niệm "không bình thường" thường bị hiểu lầm thành " bình thường "
(d) Những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu luỹ kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như Phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất;
Chắc là liên quan đến Quỹ, cổ tức ... chứ lãi thì cần gì phải quan trọng , vì nó nằm ở báo cáo kết quả kinh doanh rồi .
(đ) Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại;
Mục này em nghĩ nó cũng hao hao bị bao gồm trong mục c rồi
(e) Phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn;
(f) Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu thường và cổ phiếu khác;
(g) Doanh thu và kết quả bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý, dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận;
3 mục này có là phải trình bày, chả cần phụ thuộc vào tính chất hoặc quy mô -> thông tin đáng kể cho người đọc .
(h) Những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong các báo cáo tài chính giữa niên độ đó;
Trời đất, lại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ giữa niên độ nữa , cũng gay à nha .
(i) Tác động của những thay đổi trong cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán giữa niên độ, chủ yếu là các nghiệp vụ hợp nhất kinh doanh, mua hoặc thanh lý công ty con, đầu tư dài hạn, tái cơ cấu và ngừng hoạt động; và
(j) Những thay đổi trong các khoản nợ ngẫu nhiên hoặc các tài sản ngẫu nhiên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

Đoạn này theo em là khó chịu, vì ghi nhận những tác động thường không cụ thể và khó nói .
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Trình bày việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam


15. Doanh nghiệp phải nêu rõ trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo tài chính giữa niên độ được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực này. Báo cáo tài chính giữa niên độ chỉ được coi là phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam nếu báo cáo tài chính tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành do Bộ Tài chính ban hành.


Hê hê, khó gì câu này, thích thì em tuyên bố luôn . Câu sau thì theo em là hơi thừa , đương nhiên là tuân thủ thì mới gọi là phù hơp . sao CM có nhiều đoạn quá khó hiểu, nhiều đoạn lại hơi ngây thơ ???:hysterical:
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Các kỳ kế toán phải trình bày trong báo cáo tài chính giữa niên độ


16. Báo cáo tài chính giữa niên độ (tóm lược hoặc đầy đủ) phải bao gồm các kỳ như sau cho từng báo cáo:

(a) Bảng cân đối kế toán vào ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại và số liệu mang tính so sánh vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm trước;

(b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại và số luỹ kế từ ngày đầu niên độ hiện tại đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ đó. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại có thể có số liệu so sánh của Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ cùng kỳ năm trước;

(c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ luỹ kế từ ngày đầu niên độ hiện tại đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cùng với số liệu mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán giữa niên độ trước.


Đoạn này chủ yếu nói đến số liệu so sánh, riêng báo cáo kết quả kinh doanh thì không bắt buộc khoản so sánh ( vì đã có thông tin lũy kế ) .
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Tính trọng yếu
18. Doanh nghiệp cần đánh giá tính trọng yếu dựa trên số liệu của báo cáo tài chính giữa niên độ trong các quyết định về ghi nhận, đánh giá, phân loại hoặc trình bày một khoản mục trong báo cáo tài chính giữa niên độ. Để đánh giá được tính trọng yếu, cần phải hiểu rằng các đánh giá giữa niên độ phần lớn dựa trên những ước tính do đó ít chính xác hơn so với các đánh giá trong báo cáo tài chính năm.

Đoạn 19 đã đề cập rõ vụ trọng yếu thì chúng ta phải xem lại VAS01 và vụ ước tính thì phải xem chuẩn mực 29 .

Đoạn 20 có đoạn này :

...những yếu tố không thường xuyên, những thay đổi trong chính sách kế toán hoặc ước tính kế toán và những sai sót sẽ được ghi nhận và trình bày trên cơ sở tính trọng yếu của chúng so với các dữ liệu của kỳ kế toán giữa niên độ


Theo em thì khi xem xét tính trọng yếu trong BCTC giữa niên độ thì chúng ta phải xét nó trong góc độ nhỏ hơn .
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Tính trọng yếu
Theo em thì khi xem xét tính trọng yếu trong BCTC giữa niên độ thì chúng ta phải xét nó trong góc độ nhỏ hơn .
Nhỏ hơn cụ thể là sao? Kuki có thể diễn giải rõ hơn?
Ví dụ ước tính doanh thu sai 1% ta chỉ xét ở góc hẹp là bản thân doanh thu sai lệch không trọng yếu mà không xét tiếp ảnh hưởng của nó (làm lợi nhuận sai lệch 20%)?
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Nhỏ hơn cụ thể là sao? Kuki có thể diễn giải rõ hơn?
Ví dụ ước tính doanh thu sai 1% ta chỉ xét ở góc hẹp là bản thân doanh thu sai lệch không trọng yếu mà không xét tiếp ảnh hưởng của nó (làm lợi nhuận sai lệch 20%)?
Em biết ngay là thế nào cũng có bác " chỉnh" em vụ này :cheers1:
Em thì nghĩ một cách nông dân thế này : một khoản có thể không là trọng yếu so với góc độ lớn là BCTC năm, nhưng nó sẽ là trọng yếu nếu xét ở góc độ nhỏ hơn ( số liệu của BCTC giữa kỳ ).
Không biết có ổn không bác nhỉ ???
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Thông tin được trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm


21. Nếu ước tính một thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ có thay đổi đáng kể trong kỳ kế toán giữa niên độ cuối cùng của năm tài chính nhưng báo cáo tài chính giữa niên độ không được lập riêng rẽ cho kỳ này thì bản chất và giá trị của sự thay đổi trong ước tính đó phải được trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm đó.

À, cái này là dành cho BCTC giữa niên độ quý 4 đây mà, trùng với BCTC năm nên khó thấy. Nếu có biến động thì phải thuyết minh ngay trong BCTC năm . -> chặt chẽ gớm nhỉ ?
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

áp dụng chính sách kế toán giống chính sách kế toán trong báo cáo tài chính năm


23. Doanh nghiệp phải áp dụng chính sách kế toán để lập báo cáo tài chính giữa niên độ như chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính năm, ngoại trừ những thay đổi trong chính sách kế toán xảy ra sau ngày lập báo cáo tài chính năm gần nhất. Việc lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp không ảnh hưởng đến việc xác định kết quả của niên độ. Việc xác định thông tin để lập báo cáo giữa niên độ phải được thực hiện trên cơ sở luỹ kế từ đầu niên độ đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Em thấy nội dung này cứ nói đi nói lại hoài, đương nhiên là phải giống nhau mới so sánh được và lũy kế mới khớp số chứ . Câu cuối thì buộc ta trình bày lũy kế chứ không ngắt ra từng đoạn -> số dư đầu kỳ giống nhau và là cuối kỳ BCTC năm trước .

Đoạn 24 còn nói rõ vì trình bày lũy kế nên phải xem xét các ước tính kế toán niên độ trước nếu có sai sót phải chỉnh sửa .

Đoạn 25 đề cập việc dự phòng thì phải lập bổ sung và hoàn nhập giống như BCTC giữa các năm ; Chi phí không đủ điều kiện là một tài sản không được hoãn lại trên BS ( nhưng em chưa hiểu tại sao CM nói là để che dấu lợi nhuận ??? đáng lẽ ra là che dấu lỗ chứ ); chi phí thuế TNDN phải tính theo mức bình quân gia quyền ước tính cho cả năm .

Đoạn 26-29 : nhắc lại luôn phải tuân thủ VAS01

Đoạn 30 : Khi BCTC năm có gì khác với BCTC giữa niên độ thì trình bày chứ không cần phải áp dụng hồi tố .
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

32. Các khoản doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc thời cơ nhận được trong một năm tài chính sẽ không được ghi nhận trước hoặc hoãn lại vào ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ nếu việc ghi nhận trước hoặc hoãn lại đó được coi là không thích hợp vào cuối năm tài chính của doanh nghiệp.


Mục đích là để cho người đọc có thông tin chính thức về thời gian xảy ra nghiệp vụ đó phải không ta ? không được tiến hành làm đều nó ?
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

32. Các khoản doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc thời cơ nhận được trong một năm tài chính sẽ không được ghi nhận trước hoặc hoãn lại vào ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ nếu việc ghi nhận trước hoặc hoãn lại đó được coi là không thích hợp vào cuối năm tài chính của doanh nghiệp.
Mục đích là để cho người đọc có thông tin chính thức về thời gian xảy ra nghiệp vụ đó phải không ta ? không được tiến hành làm đều nó ?
Theo tôi nó có nghĩa nhắc lại đoạn trước: lập giữa niên độ cũng phải kỹ càng y như lập BCTC cuối năm (có chữ "nếu").
Nhớ lại BC bộ phận cũng yêu cầu phải lập kỹ càng y như BCTC của 1 DN.
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chi phí phát sinh đột xuất trong niên độ

34. Các chi phí phát sinh đột xuất trong năm tài chính của doanh nghiệp cần phải được trích trước hoặc phân bổ cho mục đích lập báo cáo tài chính giữa niên độ khi việc trích trước hoặc phân bổ đó được coi là phù hợp với từng loại chi phí vào cuối năm tài chính.

Như thế nào là " đột xuất " nhỉ ? nếu biết và trích trước thì còn gì là đột xuất nhỉ ? Em thấy đoạn in đậm khá quan trọng, nó làm cho BCTC giữa niên độ cũng phải phù hợp DT và CP .
Nếu thực hiện tốt thì DN sẽ không có tình trạng kết quả kinh doanh có biến động lớn vào cuối năm, các BCTC giữa kỳ thể hiện số liệu theo ý đồ nào đó hoặc vô ý .
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Sử dụng các ước tính

35.Thủ tục xác định thông tin được thực hiện trong quá trình lập báo cáo tài chính giữa niên độ phải được thiết lập để đảm bảo cho các thông tin tài chính trọng yếu, hữu ích được cung cấp là đáng tin cậy, có thể hiểu được tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp.Việc xác định thông tin trình bày trong báo cáo tài chính năm cũng như trong báo cáo tài chính giữa niên độ thường được căn cứ trên các ước tính hợp lý, nhưng việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ thường phải sử dụng các ước tính nhiều hơn so với báo cáo tài chính năm.
Theo em nghĩ thì các thủ tục cứ lấy y như làm BCTC năm cho đầy đủ . Vì thời hạn hoàn thành của BCTC giữa niên độ gấp hơn nên ta phải dùng ước tính nhiều hơn ( tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tính hợp lý ).
 
Ðề: VAS27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

36. Việc thay đổi chính sách kế toán khác với việc thay đổi do Chuẩn mực kế toán mới được áp dụng. Trường hợp này cần được phản ánh bằng cách:

a. Điều chỉnh lại báo cáo tài chính của các kỳ kế toán giữa niên độ trước của năm tài chính hiện tại và các kỳ kế toán giữa niên độ tương ứng có thể so sánh được của năm tài chính trước đây (xem đoạn 16) được điều chỉnh trong báo cáo tài chính năm theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”; hoặc

b. Khi không thể xác định được ảnh hưởng của việc áp dụng chính sách kế toán mới đến các kỳ trong quá khứ, thì thực hiện phi hồi tố chính sách kế toán mới kể từ kỳ sớm nhất có thể thực hiện được bằng cách điều chỉnh lại báo cáo tài chính của các kỳ giữa niên độ trước niên độ hiện tại và các kỳ kế toán so sánh giữa niên độ tương ứng.

Em thấy nội dung này là dễ ảnh hưởng đến DN nhất, thường thì chuẩn bị cho kỳ hiện tại là hụt hơi rồi nên việc xem lại kỳ trước liên quan thường bị ... lãng quên.

Thông thường thì không sao nhưng khi có ảnh hưởng lớn thì DN rất bị động trong việc giải trình -> cổ đông thấy mình lọng cọng lại càng .. suy nghĩ :hypo:

Đoạn b thì em chưa hiểu lắm vụ " phi hồi tố" nhưng lại " điều chỉnh " :banginvg1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top