VAS17(P1)

tocoi

New Member
Hội viên mới
Chào các Bác
Em đăng ký account của diễn đàn đã lâu nhưng chưa tham gia được bài viết nào cả.
Hôm nay, khi đọc VAS17 có:
- Đoạn 02: Thuế TNDN bao gồm cả thuế khấu trừ tại nguồn (Đoạn này nói về phạm vi của kế toán thuế TNDN)
- Đoạn 47: Đoạn này nói cụ thể hơn: "Khi doanh nghiệp thanh toán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập cho cơ quan thuế thay cho tổ chức, cá nhân này. Theo quy định hiện hành, khoản nộp thuế trên thu nhập này được gọi là thuế khấu trừ tại nguồn. Khoản phải nộp hay đã nộp này được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu như một phần của cổ tức, hay lợi nhuận"
Em cũng không hiểu tại sao lại ghi vào Vốn chủ sở hữu như thế và ghi nhận như thế nào???:banghead: Các bác giúp em với

Many thanks!!!
 
Ðề: VAS17(P1)

Chào các Bác
Em đăng ký account của diễn đàn đã lâu nhưng chưa tham gia được bài viết nào cả.
Hôm nay, khi đọc VAS17 có:
- Đoạn 02: Thuế TNDN bao gồm cả thuế khấu trừ tại nguồn (Đoạn này nói về phạm vi của kế toán thuế TNDN)
- Đoạn 47: Đoạn này nói cụ thể hơn: "Khi doanh nghiệp thanh toán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập cho cơ quan thuế thay cho tổ chức, cá nhân này. Theo quy định hiện hành, khoản nộp thuế trên thu nhập này được gọi là thuế khấu trừ tại nguồn. Khoản phải nộp hay đã nộp này được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu như một phần của cổ tức, hay lợi nhuận"
Em cũng không hiểu tại sao lại ghi vào Vốn chủ sở hữu như thế và ghi nhận như thế nào???:banghead: Các bác giúp em với
Many thanks!!!
Chào bác,
Em lọ mọ tìm trong IAS12 thì thấy đoạn gốc mà chuẩn mực đề cập nó là thế này :
65A. When an enterprise pays dividends to its shareholders, it may be required to pay a portion of the dividends to taxation authorities on behalf of shareholders. In many jurisdictions, this amount is referred to as a withholding tax. Such an amount paid or payable to taxation authorities is charged to equity as a part of the dividends.
Em đang nhờ người dịch để hiểu rõ hơn - Nhưng có thể lờ mờ là thuế nhà thầu này chỉ tính cho nghiệp vụ trả cổ tức, chia lãi .
 
Ðề: VAS17(P1)

Chào bác,
Em lọ mọ tìm trong IAS12 thì thấy đoạn gốc mà chuẩn mực đề cập nó là thế này :
65A. When an enterprise pays dividends to its shareholders, it may be required to pay a portion of the dividends to taxation authorities on behalf of shareholders. In many jurisdictions, this amount is referred to as a withholding tax. Such an amount paid or payable to taxation authorities is charged to equity as a part of the dividends.
Em đang nhờ người dịch để hiểu rõ hơn - Nhưng có thể lờ mờ là thuế nhà thầu này chỉ tính cho nghiệp vụ trả cổ tức, chia lãi .


Mình tạm dịch thế này, các anh chị em cho ý kiến thêm nhé :
65A. Khi 1 DN trả cổ tức cho cổ đông, nó phải đóng 1 phần của cổ tức cho cơ quan thuế thay cho cổ đông. Trong nhiều trường hợp, khoản này được xem như là 1 khoản thuế thu nhập (cá nhân). Số tiên đã nộp hay phải nộp cho cơ quan thuế này được hạch toán vào nguồn vốn như 1 phần của cổ tức (phải trả).

Theo mình thấy, VAS 17 nói về thuế TNDN của đối tác NN (theo Nghị Định 55) còn IAS thì nói cho toàn bộ các DN trong và ngoài nước, ko phân biệt gì cả.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top