VAS03 - TSCĐ HH

Dao Mai

New Member
Hội viên mới
Đoạn 37 CM này nói "TSCĐ hữu hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán." nhưng Đoạn 68 CM TSCĐ vô hình nói : "TSCĐ vô hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán hoặc khi xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau."
Như vậy, CM TSCĐ HH không đề cập đến TH ghi giảm TS khi xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau. Mình có thể hiểu : TH xét thấy không thu được lợi ích kinh tế nữa thì mình phải ghi tăng khấu hao trong kỳ bằng giá trị còn lại của TSCĐ HH, sau đó kết chuyển khấu hao vào nguyên giá chứ không được hạch toán giảm trực tiếp nguyên giá của TSCĐ HH phải không vậy mấy pác ???
 
Ðề: VAS03 - TSCĐ HH

Đoạn 37 CM này nói "TSCĐ hữu hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán." nhưng Đoạn 68 CM TSCĐ vô hình nói : "TSCĐ vô hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán hoặc khi xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau."
Như vậy, CM TSCĐ HH không đề cập đến TH ghi giảm TS khi xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau. Mình có thể hiểu : TH xét thấy không thu được lợi ích kinh tế nữa thì mình phải ghi tăng khấu hao trong kỳ bằng giá trị còn lại của TSCĐ HH, sau đó kết chuyển khấu hao vào nguyên giá chứ không được hạch toán giảm trực tiếp nguyên giá của TSCĐ HH phải không vậy mấy pác ???
Chào bác,
Theo em nghĩ thì : chính vì nó là hữu hình nên khi muốn ghi giảm thì không có cách nào khác là phải thanh lý hoặc nhượng bán.
Nếu xét thấy không thu được lợi ích kinh tế thì ta xem như là thời gian sử dụng hữu ích là 0, ta dừng khia thác nó và chuyển sang chờ thanh lý hoặc nhượng bán thôi.
Ý các bác khác thì sao ạ ?
 
Ðề: VAS03 - TSCĐ HH

Đoạn 37 CM này nói "TSCĐ hữu hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán." nhưng Đoạn 68 CM TSCĐ vô hình nói : "TSCĐ vô hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán hoặc khi xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau."
Như vậy, CM TSCĐ HH không đề cập đến TH ghi giảm TS khi xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau. Mình có thể hiểu : TH xét thấy không thu được lợi ích kinh tế nữa thì mình phải ghi tăng khấu hao trong kỳ bằng giá trị còn lại của TSCĐ HH, sau đó kết chuyển khấu hao vào nguyên giá chứ không được hạch toán giảm trực tiếp nguyên giá của TSCĐ HH phải không vậy mấy pác ???

Nếu TSCD xét thấy ko thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp theo thì doanh nghiệp tiến hành thanh lý, nhượng bán tài sản CDHH đó như bình thường thôi (ko được ghi tăng khấu khao).
 
Ðề: VAS03 - TSCĐ HH

Đoạn 37 CM này nói "TSCĐ hữu hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán." nhưng Đoạn 68 CM TSCĐ vô hình nói : "TSCĐ vô hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán hoặc khi xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau."
Theo mình hiểu thì đoạn này có nghĩa là khi TSCĐ VH được xét thấy ko thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau thì mình có thể xóa mà ko cần tới thanh lý, nhượng bán. Lý do: nó là vô hình mà.
Như vậy, CM TSCĐ HH không đề cập đến TH ghi giảm TS khi xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau. Mình có thể hiểu : TH xét thấy không thu được lợi ích kinh tế nữa thì mình phải ghi tăng khấu hao trong kỳ bằng giá trị còn lại của TSCĐ HH, sau đó kết chuyển khấu hao vào nguyên giá chứ không được hạch toán giảm trực tiếp nguyên giá của TSCĐ HH phải không vậy mấy pác ???
Khi một TSCĐ HH ko thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau thì nó vẫn còn nằm đó trong DN ( có hình dạng nên có nhìn thấy nó :D )
Nó chưa được thanh lý, nhượng bán thì nóvẫn còn là TS của DN.

Nếu Dao Mai ghi tăng khấu hao thì đối ứng với nó là gì?! Khoản đối ứng tăng / giảm đi đó có hợp lý ko ?

Ờ mà bác Kuki cho e hỏi: Một TSCĐ có nguyên giá 10đ, KHLK 8đ. Xét thấy nó ko còn thu được lợi ích kinh tế gì trong tương lai ( câu này e lấy từ định nghĩa về TS ). Nhưng chưa thanh lý, chưa nhượng bán. Vậy trên CĐKT của e vẫn thể hiện NG: 10, KHLK:8, GTCL:2 phải ko ạ? Như vậy thì liệu có hợp lý ko bác?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: VAS03 - TSCĐ HH

VAS 03 chỉ quy định ghi giảm TSCD hữu hình khi thanh lý, nhượng bán nhưng IAS 16 (bản mới) quy định cần ghi giảm khi:

The carrying amount of an item of property, plant and equipment shall be derecognised:
(a) on disposal; or
(b) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.
.

Vì khi đó TSCD không thỏa mãn các tiêu chuẩn ghi nhận nữa (chắc chắn mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai).
Khi đó cần xóa sổ TSCD, giá trị còn lại đưa vào chi phí khác.
 
Ðề: VAS03 - TSCĐ HH

Trường hợp TSCĐ đã khấu hao hết ( giá trị còn lại bằng 0 ) Nhưng vẫn còn sử dụng được thì sao nhỉ?!
VAS 03 chỉ quy định ghi giảm TSCD hữu hình khi thanh lý, nhượng bán nhưng IAS 16 (bản mới) quy định cần ghi giảm khi:

.

Vì khi đó TSCD không thỏa mãn các tiêu chuẩn ghi nhận nữa (chắc chắn mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai).
Khi đó cần xóa sổ TSCD, giá trị còn lại đưa vào chi phí khác.[/quotue]
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top