VAS 24 Những câu hỏi hay.

phongmlg

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người, cũng gần cuối năm rồi, mùa xuân cũng sắp đến, Phongmlg gửi câu hỏi hay để cùng mọi người bàn luận về VAS24:
1/ Chi phí lãi vay của luồng tiền đầu tư đã được vốn hoá có nằm trong mục MS 04 của LCTT không?
2/ Nhận lãi của khoản đầu tư, lãi đi vay ghi nhận như thế nào? Ghi vào mục lưu chuyển tiền đầu tư hay tài chính? Ngược lại, ghi vào mục lưu chuyển tiền kinh doanh lại ghi vào đầu tư?
3/ Chênh lệch tỷ giá trên LCTT không đưa vào mục nào: sxkd, đầu tư, tài chính mà ghi ở dòng cuối cùng của LCTT? Ý nghĩa?

Mong nhận được sự quan tâm thảo luận cúa các bác đồng chí để chúng ta cùng làm rõ những vấn đề hay này!
 
Ðề: VAS 24 Những câu hỏi hay.

Chào mọi người, cũng gần cuối năm rồi, mùa xuân cũng sắp đến, Phongmlg gửi câu hỏi hay để cùng mọi người bàn luận về VAS24:
1/ Chi phí lãi vay của luồng tiền đầu tư đã được vốn hoá có nằm trong mục MS 04 của LCTT không?
2/ Nhận lãi của khoản đầu tư, lãi đi vay ghi nhận như thế nào? Ghi vào mục lưu chuyển tiền đầu tư hay tài chính? Ngược lại, ghi vào mục lưu chuyển tiền kinh doanh lại ghi vào đầu tư?
3/ Chênh lệch tỷ giá trên LCTT không đưa vào mục nào: sxkd, đầu tư, tài chính mà ghi ở dòng cuối cùng của LCTT? Ý nghĩa?

Mong nhận được sự quan tâm thảo luận cúa các bác đồng chí để chúng ta cùng làm rõ những vấn đề hay này!

1/ k nhé. bạn hiểu rằng BCLTT trực tiếp là tất cả các khoản chi thực tế bằng tiền nhé. p/s có 111,112,113.
2/ ghi vào mục 7 của dòng tiền đầu tư
3/ ghi cuối.

Bạn nên đọc tt161 /2007 hướng dẫn vas 24 nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top