vas 08

Em đang chuẩn bị làm bài tiểu luận về kế toán liên doanh :
1) KTLD dưới hình thức Tài sản đồng Ksoát
a) Quy định của chuẩn mực KT
b) Phương pháp kế toán
- Chứng từ
- TK sử dụng
- Trình tự KT
2) KTLD dưới hình thức Hoạt động đồng Ksoát
a) Quy định của chuẩn mực KT
b) Phương pháp kế toán
- Chứng từ
- TK sử dụng
- Trình tự KT
3) KTLD dưới hình thức thành lập cơ sở mới
a) Quy định của chuẩn mực KT
b) Phương pháp kế toán
- Chứng từ
- TK sử dụng
- Trình tự KT

Anh (chị) nào hiểu rõ về kế toán liên doanh thì giúp em với . cám ơn nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top