Văn bản về danh mục hàng hoá cấm Xuất Nhập Khẩu

buitrangnam

New Member
Hội viên mới


Nghị định sô:12/2006/NĐ-CP ngày ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các danh mục hàng cấm xnk thuộc diện quản lý của các Bộ, Ngành
Down load here

Quyết định số: 80/2006/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 9/5/2006 Về việc công bố danh mục hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP
Down load here

Thông tư số: 06/2006/ TT-BYT Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm
Down load here

Quyết định số:31/2006/QĐ-BNN Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Down load here

Thông tư số: 32/2006/TT-BNN Của Bộ NN&PTNT ngày 08/05/2006 hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài"
Down load here

Quyết định số:19/2006/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ngày 04 tháng 05 năm 2006, Về việc công bố danh mục hàng hóa theo quy định tại Nghị Định số 12/2006/NĐ-CP
Down load here

Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường Về việc ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu
Down load here

Thông tư số: 43/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Down load here

Thông tư số: 04/2006/TT-BTM về việc h ướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định số: 12/2006/NĐ-CP chi tiết thi hành luật th ương m ại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Down load here

Thông tư sô: 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/05/2006 của Bộ văn hoá thông tin về việc những mặt hàng XNK thuộc diện quản lý của Bộ VHTT
Down load here

Quyết định số: 05/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Về việc công bố danh mục Hóa chất cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP
Down load here

Quyết định số: 06/2006/QĐ-BCN về việc công bố danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại Ngị định số: 12/2006/NĐ-CP
Down load here

Thông tư liên tịch số: 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA về việc hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụg theo nghị định số: 12/2006/NĐ-CP
Down load here

Thông tư số:19/2009/TT-BCT, về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Liên Bộ thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
Down load here

Quyết định số: [FONT=&quot]12/2006/QĐ-BTNMT[/FONT] về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
[FONT=&quot] Down load here[/FONT]

Quyết định số:27/2006/QĐ-BXD Về việc công bố danh mục và má số HS vật liệu Amiăng thuộc nhóm Amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại nghị định số: 12/2006/NĐ-CP
[FONT=&quot]Down load here[/FONT]

Quyết định số: 05/2006/QĐ-BCN về việc công bố danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP
Down load here

Quyết định số: 40/2006/QĐ-BCN về việc Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
 
Ðề: Văn bản về danh mục hàng hoá cấm Xuất Nhập Khẩu

cám ơn bạn nhiều nha, rất hữu ích
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top