Văn bản liên quan

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
1. Luật số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 06 năm 2007 Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 

Đính kèm

  • utf-8'1.%20Luat%20so%2045-2005-QH11%20ve%20Thue%20xuat%20khau%2C%20Thue%20nhap%20khau.rar
    15.1 KB · Lượt xem: 382
  • utf-8'2.%20Nghi%20dinh%20149-2005-ND-CP%20ve%20Thue%20xuat%20khau%2C%20Thue%20nhap%20khau.rar
    30 KB · Lượt xem: 364
  • utf-8'Thong%20tu%2059-2007-TT-BTC%20Huong%20dan%20thi%20hanh%20thue%20XK%2C%20NK%2C%20QLT%20doi%20v
    118.6 KB · Lượt xem: 322
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top