Tư vấn về cách khai thuế thay, nộp thuế

Trực Tuấn

New Member
Hội viên mới
Đầu năm 2023 có kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, đến nay sàn quyết toán trả cho tôi tổng cộng hơn 700 triệu, tôi biết mình phải có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước là 1,5% thuế thu nhập cá nhân. Nhưng do không hiểu biết về pháp luật nên không rõ thủ tục đóng thuế như thế nào, nên bây giờ vẫn chưa biết kê khai bảo làm thủ tục như thế nào.
 
Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính quy định thuế giá trị gia tắng, thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hướng dẫn về đối tượng áp dụng Thông tư;
Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 cua Bộ Tài chính sửa đối, bổ sung một số điền của Thông tư số 40/2021/TT-BTC;
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Độc giả có thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử thì thuộc đối tượng khai, nộp thuế giá tri gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điểu 2 Thông tư 40/2021/TT-BTC. Chủ sở hữu sàn giao dịch điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự như hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư 100/TT-BTC.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top