tư cách pháp nhân

Ðề: tư cách pháp nhân

Chào các anh chị cho em hỏi"Tư cách pháp nhân" đươc hiểu như thế nào

Theo Bộ luận Dân sự năm 2005, pháp nhân là một tổ chức có đủ các điều kiện sau :
1. Được thành lập hợp pháp.
2. Có cơ cấu chặt chẽ.
3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
4. Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, tổ chức hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quyền lợi và nghĩa vụ khi có tư cách pháp nhân :
- Pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự kể từ thời điểm pháp nhân được thành lập.
- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân nhân danh pháp nhân trong quan hệ dân sự.
- Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân.
- Một tổ chức có tư cách pháp nhân thì tổ chức đó có năng lực hành vi pháp luật dân sự, được xác lập các quan hệ giao dịch dân sự một cách độc lập.

Như vậy, khi dùng cụm từ "tư cách pháp nhân", chúng ta phải áp dụng cho 1 TỔ CHỨC chứ không áp dụng cho 1 CÁ NHÂN và tổ chức này phải thoả mãn 4 điều kiện như trên.

Thân! :dangiuqua:
 
Ðề: tư cách pháp nhân

Bạn cũng gặp thêm khái niệm thể nhân nữa, phân biệt với pháp nhân
 
Ðề: tư cách pháp nhân

thuật ngữ pháp nhân là một tổ chức dùng để phân biệt với thể nhân ( con người) thôi. nếu tổ chức có tư cách pháp nhân thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của pháp nhân mà luật dành cho pháp nhân, 1 tổ chức có tư cách pháp nhân tương đương đáp ứng điều 84 BLHS:thứ 1 được thành lập hopự pháp
thừ có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, thư 3 có tài sản độc lập với tổ chức cá nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó , thứ 4 nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp nhân 1 cách độc lập.
 
Ðề: tư cách pháp nhân

Chào các anh chị cho em hỏi"Tư cách pháp nhân" đươc hiểu như thế nào

Pháp nhân là một định nghĩa luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế. Về pháp nhân có rất nhiều quan điểm, nhưng quan trọng nhất pháp nhân chỉ ra được các thực thể hội đoàn có những biểu hiện tương tự như thể nhân. Pháp nhân có nhiều định nghĩa, song theo pháp luật Việt Nam thì pháp nhân là những tổ chức có tư cách tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây (điều 84 - Bộ Luật Dân Sự 2005):
1. Được thành lập hợp pháp
2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó
4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập
 
Có ai biết khái niệm pháp nhân đầy đủ và không đầy đủ không a ? Theo mình đọc thì pháp nhân không đầy đủ có trong các hình thức: Hợp tác kinh doanh, công ty liên kết, công ty liên doanh, công ty hạch tóan phụ thuộc với công ty mẹ, hoặc 1 Ban quản lý dự án, Ban chỉ huy công trường....
Các pháp nhân này tùy vào mức độ đăng ký sẽ có các quyền như một pháp nhân, nhưng không đầy đủ (về mặt chịu trách nhiệm về vốn, tài sản, trách nhiệm pháp lý...)
Tuy nhiên mình vẫn không biết đúng hay sai vì văn bản pháp luật h hiện mình tìm không thấy hai khái niệm này 1 cách rõ ràng , khái niệm trên wiki cũng không thấy đề cập https://vi.wikipedia.org/wiki/Pháp_nhân.
 
Có ai biết khái niệm pháp nhân đầy đủ và không đầy đủ không a ? Theo mình đọc thì pháp nhân không đầy đủ có trong các hình thức: Hợp tác kinh doanh, công ty liên kết, công ty liên doanh, công ty hạch tóan phụ thuộc với công ty mẹ, hoặc 1 Ban quản lý dự án, Ban chỉ huy công trường....
Các pháp nhân này tùy vào mức độ đăng ký sẽ có các quyền như một pháp nhân, nhưng không đầy đủ (về mặt chịu trách nhiệm về vốn, tài sản, trách nhiệm pháp lý...)
Tuy nhiên mình vẫn không biết đúng hay sai vì văn bản pháp luật h hiện mình tìm không thấy hai khái niệm này 1 cách rõ ràng , khái niệm trên wiki cũng không thấy đề cập https://vi.wikipedia.org/wiki/Pháp_nhân.
Đơn giản , pháp nhân là 1 thứ NGƯỜI TỒN TẠI CHỈ TRÊN PHÁP LUẬT , # thể nhân , con người có cơ thể thật
Gồm 4 điều kiện
  1. Tổ chức đó được thành lập hợp pháp (theo quy định của pháp luật Việt Nam).
  2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
  3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó.
  4. Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luật một cách độc lập..

do đó được định danh = mã số thuế đối với doanh nghiệp , mã ngân sách hành chính sự nghiệp / các cơ quan nhà nước , lực lượng vũ trang
 
Cái điều tiên quyết để phân biệt pháp nhân và thể nhân theo qui định của Pháp luật là tính độc lập về tài sản, ví dụ như DN Tư Nhân vẫn tồn tại trên Pháp luật nhưng DNTN không có tư cách pháp nhân vì tài sản của chủ DNTN không độc lập với tài sản của DN, nghĩa là chủ DNTN chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình cho hoạt động của DN.
Thân chào!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top