truy thu thuế TNDN

n_minhchuyen

New Member
Hội viên mới
Ðề: truy thu thuế TNDN

Khoản phạt không được đưa vào chi phí tính Thuế TNDN mà chỉ được đưa vào Chi phí Kế toán. Mà chi phí thì của thời điểm nào đưa vào thời điểm đó! Nếu khác niên độ thì trực tiếp giảm lãi (hoặc tăng lỗ) năm trước.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top