Tổng hợp văn bản liên quan đến kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

buitrangnam

New Member
Hội viên mới
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÀ NƯỚC - VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM


Thông tư liên tịch số: 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ Hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng
Down load here

Quyết định số:50/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính Phủ ngày 07 th áng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng
Down load here

Quyết định số: 13/2007/QĐ-BKHCN V/V ban hành danh mục phương tiện đo phải kiểm định
Down load here

Quyết định số:03 /2008/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật
Down load here

Công văn số: Số 1762/BGTVT-VT của Bộ GTVT V/v kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới ba bánh
Down load here

Quyết định số: 23/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế Về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu"
Down load here

Quyết định số: 818/QĐ-BYT của Bộ Y tế Về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
Down load here

Thông tư số: 01/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ về Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Down load here

Công văn số: 3178/TCHQ-GSQL hướng dẫn thông tư 01/2009/TT-BKHCN
Down load here

Thông tư số: 17/2009/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Down load here

Công văn số: 1879/BKHCN-TĐC ngày 03/08/2009 về việc thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Down load here

Thông tư số: 23/2003/TT-BLĐTBXH ngÀY 03/11/2003 V/v: quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư , các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động - Bộ LĐTBXH.
Down load here

Thông tư số: 20/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 V/v Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của Bộ LĐTBXH.
Down load here

Công văn số: 2458/BKHCN -TDC của Bộ Khoa học và Công nghệ V/V: hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu
Down load here

Thông tư số 32/2009/TT-BCT của Bộ Công thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may
Down load here

Công văn số: 1793/BCt-KHCN về việc thực hiện thông tư số: 32/2009/TT-BCT của Bộ Công thương
Down load here

Công văn số: 159/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải Quan về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu
Down load here

Thông tư số: 25/2010/TT-BNNPTNTvề việc Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
Down load here

Thông tư số: [FONT=&quot]14/2010/TT-BXD[/FONT] về việc Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Down load here[/FONT]

Thông tư số: 23/2009/TT-BGTVT Quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường XMCD
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top