Tổng hợp luật thuế mới nhất năm 2014

lanphan123

New Member
Hội viên mới
I. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

- Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Luật bổ sung, sửa đổi 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012

- Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013

- Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2013; Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014...

- Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

- Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014
II. LUẬT THUẾ GTGT

- Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008

- Luật bổ sung, sửa đổi 31/2013/QH13

- Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

- Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2013

III. LUẬT THUẾ TNDN

- Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008

- Luật bổ sung, sửa đổi 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013

- Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

- Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014



Văn bản pháp luật mới nhất

IV. LUẬT THUẾ TNCN
- Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

- Luật bổ sung, sửa đổi 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012

- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

V. HÓA ĐƠN
- Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010

- Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 01năm 2014 sửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ 51/2010/NĐ-CP

- Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

VI. XỬ PHẠT THUẾ
-
Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

- Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

- Nghị định 105/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

(Vui lòng skip ad để tải văn bản)

Tự học kế toán thuế online sẽ tiếp tục cập nhật những văn bản thuế sửa đổi, bổ sung mới nhất.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top