Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện báo cáo tiến độ hoàn thuế hàng tuần

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 470/CĐ-TTg và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 5427/BTC-VP về công tác hoàn thuế GTGT, ngày 15/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2426/TCT-KK yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác hoàn thuế GTGT tại Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 trước 16 giờ các ngày Thứ Sáu hàng tuần, báo cáo gửi về Tổng cục Thuế qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế (địa chỉ thư điện tử pdphi@gdt.gov.vn).

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo một số nội dung sau:

- Báo cáo kết quả đối thoại với Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn, ghi rõ thông tin liên quan đến đối thoại và kết quả giải quyết hoàn thuế của các doanh nghiệp.

- Báo cáo các vướng mắc về chính sách và quản lý hoàn thuế GTGT, đề xuất và kiến nghị.

- Đối với hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận và đang giải quyết, đã quá 40 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu phối hợp với các phòng Thanh tra - Kiểm tra và Chi cục Thuế để làm rõ nội dung tồn tại và đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến trình giải quyết hoàn thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu báo cáo định kỳ tình trạng giải quyết các hồ sơ hoàn thuế trọng điểm và cung cấp thông tin chi tiết về các hồ sơ này.
 

Đính kèm

  • Cong+van+so+2426+TCT+KK+ngày+15.6.2023.pdf
    2.5 MB · Lượt xem: 0

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top