Tính thuế GTGT

pHuệ

New Member
Hội viên mới
Bài 2: Trong kỳ tính thuế một công ty thương mại có tài liệu sau:

  • Làm đại lý bán hàng cho côgn ty ABC, đã bán được số hàng theo đúng giá công ty ABC quy định là 800tr đồng (giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT là 10%). Hoa hồng đại lý được hưởng 10% theo giá bnas chưa có thuế GTGT.
  • Tổng hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của các hàng hoá, dịch vụ khác là 5tr đồng.
Yêu cầu: TÍnh thuế GTGT đơn vị phải nộp trong kỳ tính thuế.

Bài 3: Một doanh nghiệp kinh doanh XNK, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình kinh doanh trong kỳ tính thuế:

1. Mua 200 tấn gạo của một cơ sở xay sát gạo để xuất khẩu, giá mua 12.000.000 đồng/tấn (chưa có thuế GTGT).

2. Uỷ thác xuất khẩu 150 tấn gạo nói trên. Số gạo còn lại đơn vị đã bán trong nước với giá 14.000.000 đồng/ tấn (giá chưa có thuế GTGT).

Yêu cầu: Tính các loại thuế đơn vị phải nộp trong tháng cho cơ quan Hải quan và cơ quan thuế biết rằng: Thuế xuất khẩu đổi với gạo 5%; thuế GTGT đối với gạo là 5%. Cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Bài 4: Một doanh nghiệp kinh doanh XNK, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình kinh doanh trong kỳ tính thuế:

1. Nhập 300 chiếc tủ lạnh giá FOB là 300 USD/chiếc, chi phí vận tải, bảo hiểm cho toàn bộ lô hàng là 15.000 USD. Đơn vị đã bán toàn bộ lô hàng với giá 9.000.000 đồng/ chiếc (chưa có thuế GTGT).

2. Nhận nhập khẩu uỷ thác cho công ty A 2.000 chai rượu ngoại, giá hoá đơn theo điều kiện FOB là 70 USD/ chai, chi phí vận tải và bảo hiểm cho cả lô hàng này là 5.000 USD. Hoa hồng được hưởng 10% trên giá CIF.

Yêu cầu: Tính các loại thuế đơn vị phải nộp trong tháng cho cơ quan Hải quan và cơ quan thuế biết rằng: Thuế nhập khẩu đối với rượu 20%, đối với tủ lạnh 20%; Thuế GTGT đối với hoa hồng 10%, tủ lạnh 10%; Thuế TTĐB đối với rượu 65%, tỷ giá 1USD = 22.500 VND. Cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top