Tìm kiếm đa lựa chọn...Help

tinhocvp1120

New Member
Hội viên mới
Các bác chỉ giúp em xây dựng Form tìm kiếm đa lựa chọn với
Trên Form gồm các Textbox sau:
Textbox tên
Textbox họ đệm
Textbox lớp
Textbox trường
Các bác chỉ em xây dựng cách tạo form tìm kiếm
Nếu chọn Textbox tên thì tìm theo tên, Textbox họ đệm thì tìm theo họ đệm...
Nếu chọn Textbox tên và Textbox họ đệm thì tìm theo hai điều kiện đo
Tức là khi ta chọn điều kiện riêng thì tìm theo điều kiện riêng, nếu tìm theo điều kiện AND, OR thì tìm theo điều kiện đó.
Em đã thử dùng Query tìm kiếm nhưng điều kiện tìm kiếm bị cố định không thể lựa chọn khác được. Cọn nếu để làm được việc đó thì lại phỉa tạo khá nhiều Query vất vả quá
Các bác giúp em nhé.
 
Ðề: Tìm kiếm đa lựa chọn...Help

Tôi có một chương trình, có sử dụng form tìm động như cách nói của bạn.
Tiếc là tôi không upload lên forum được, do tôi sử dụng máy công ty, bị chặn quá nhiều cửa.

Nếu cần, hãy cho tôi biết email của bạn, tôi sẽ gửi cho mẫu xem thử.
 
Ðề: Tìm kiếm đa lựa chọn...Help

Các bác chỉ giúp em xây dựng Form tìm kiếm đa lựa chọn với
Trên Form gồm các Textbox sau:
Textbox tên
Textbox họ đệm
Textbox lớp
Textbox trường
Các bác chỉ em xây dựng cách tạo form tìm kiếm
Nếu chọn Textbox tên thì tìm theo tên, Textbox họ đệm thì tìm theo họ đệm...
Nếu chọn Textbox tên và Textbox họ đệm thì tìm theo hai điều kiện đo
Tức là khi ta chọn điều kiện riêng thì tìm theo điều kiện riêng, nếu tìm theo điều kiện AND, OR thì tìm theo điều kiện đó.
Em đã thử dùng Query tìm kiếm nhưng điều kiện tìm kiếm bị cố định không thể lựa chọn khác được. Cọn nếu để làm được việc đó thì lại phỉa tạo khá nhiều Query vất vả quá
Các bác giúp em nhé.

Chào bạn!
Mình gửi bạn bài ví dụ này để bạn tham khảo nhé
Click here để down load về
có gì thì trao đổi thêm nhé
 
Ðề: Tìm kiếm đa lựa chọn...Help

Bạn tạo 1 combobox (cmbfind) với giá trị mặc định như Hotendem, ten và 1 nút lệnh tìm kiếm (cmdfind). Với action click vào nút tìm kiếm như sau

Private Sub cmdfind_Click()
DoCmd.OpenForm Me.Name, acNormal, , cmbfind.Column(0) & "='" & txtgiatri & "'"
End Sub

Giá trị .Column(0) bạn có thể thay thế nếu thuộc tính Row soure type của combo box được chọn bằng 1 câu lệnh SQL (select giatricantim from tablecantim)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top