tiền mặt, TGNH

tuna nguyen

New Member
Hội viên mới
các anh chị giúp e định khoản cái này với
rút tiền gửi ngân hàng trả lại tiền do người mua trả tiền trước 40 000 000
 

thacsangorg

Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

Mình nghĩ chuyển khoản trả thì sẽ là :
Nợ TK 131
Có TK 112
Còn rút tiền mặt về rồi sau đó mang tiền mặt trả thì sẽ là:
Nợ 111 :
Có 112 :
Rồi lúc mang trả sẽ là.
Nợ 131 :
Có 111 :
 

tuna nguyen

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

nhưng mà đây là người mua trả tiền trước cho mình rồi giờ mình trả lại cho người ta mà bạn.
 

trangxoai

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

mình nghĩ là: khi người mua đưa tiền trước cho doanh nghiệp thì định khoản là:
nợ TK 111 ( nếu đưa bằng tiền mặt) hoặc nợ TK 112 (nếu đưa bằng tiền gửi ngân hàng)
có TK 131:
+ còn bây giờ mình dùng tiền gửi ngân hàng trả lại thì định khoản là:
nợ TK 131: 40.000.000
có TK 112: 40.000.000
 

thacsangorg

Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

nhưng mà đây là người mua trả tiền trước cho mình rồi giờ mình trả lại cho người ta mà bạn.
Uhm đúg rồi bạn .
Vì lúc người ta trả tiền trước cho mình thì mình định khoản (Vd trả trc bằng chuyển khoản)
Nợ 112 :
Có 131 :
do vậy lúc trả lại sẽ là như trên đó bạn .

---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:17 ----------

ok như trangxoai .
 

trangxoai

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

hjhj:ngaytho:

---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:23 ----------

càng tham gia diễn đàn mình càng thấy vui và học được nhiều thứ quá.hjhj
 

tuna nguyen

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

hi cảm ơn bạn trangxoai nhiều
nhưng mà sao mình cứ thấy chưa hiểu lắm. tại cái này là mình trả lại tiền cho người mua có thể vì họ đưa dư tiền giờ thanh toán hàng xong, thừa một khoản nên mình phải trả lại cho người ta. nếu mình đk là nợ 131 40 có 112 40 vậy là tăng khoản phải thu khách hàng của mình lên, trong khi đó mình đâu có phải thu của người ta nữa.
hi bạn giải thích giúp mình với!
cám ơn bạn
 

thacsangorg

Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

Tài khoản 131 là tk lưỡng tính nên Nợ tk 131 có thể là tăng phải thu khách hàng hoặc giảm phần tiền đã ứng trước của khách ấy mak.( phần thừa)
trước đây nhận thì đã ghi có Tk 131 rồi B ak.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Bên Nợ:
- Số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư, TSCĐ đã giao, dịch vụ đã cung cấp và được xác định là đã bán trong kỳ;
- Số tiền thừa trả lại cho khách hàng.
Bên Có:
- Số tiền khách hàng đã trả nợ;
- Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;
- Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng và khách hàng có khiếu nại;
- Doanh thu của số hàng đã bán bị người mua trả lại (Có thuế GTGT hoặc không có thuế GTGT);
- Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua.
Số dư bên Nợ:
Số tiền còn phải thu của khách hàng.
Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.
 

alicetran155

Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

tuna nguyen;961635 nhưng mà sao mình cứ thấy chưa hiểu lắm. tại cái này là mình trả lại tiền cho người mua có thể vì họ đưa dư tiền giờ thanh toán hàng xong nói:
Mình ghi Nợ 131 để bù lại phần bên Có mà khách hàng ứng thừa mà bạn
Như vậy khi lên BCDKT mới cân được
 

phuongchik34

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

rút tiền gửi ngân hàng trả lại tiền do người mua trả tiền trước 40 000 000
Xét thấy trên 20.000.000 thì phải chuyển khoản qua ngân hàng.
Tính chất người mua trả tiền trước là 1 khoản tiền doanh nghiệp phải trả nên sử dụng bên Có 131 . Khi đó ghi nhận N112/C131.
Nên chính thức sẽ là N131/C112
 

muathu1988

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

Rút tiền gửi NH sẽ định khoản :
Nợ 111
Có 112
Trả lại cho khách hàng :
Nợ 131
Co 111
 

meocon2211

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

Chào tuna nguyen!

TK 131 và TK 331 là TK công nợ và nó là tài khoản lưỡng tính. Tức là nó có thể có số dư bên nợ (Tài sản) hoặc bên có (nguồn vốn). Vì vậy:
* Khi người bán ứng tiền trước cho bạn định khoản: Nợ TK 111, 112/ Có TK 131: 40.000.000đ
* khi bạn rút tiền gửi ngân hàng trả lại tiền do người mua trả tiền trước 40 000 000 thì bạn sẽ định khoản như sau:
+ Bút toán Rút TGNH:
Nợ TK 111/ Có TK 112: 40.000.000đ
+ Bút toán trả lại tiền hàng người mua tạm ứng:
Nợ TK 131/ Có TK 111: 40.000.000đ

Chúc bạn thành công!
 

ulsa.ketoan

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

thực chất định khoản này rất dễ
Nơk tk 131:
Có 112:
trước khi rút tiền gửi ngân hàng trả lại tiền do người mua trả tiền trước 40 000 000
thì đã xảy ra định khoản NỢ tk 111,112:
có tk 131:
số tiền ấy người mua không lấy hết hàng bấy giờ mình trả lại bằng tiền đã nhận của người ta là xong.
đây là rút tiền gửi nh không phải đưa qua tai khoản 111 nua mà trực tiếp trên tàu khoản 112
 

ketoannew

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

Uhm đúg rồi bạn .
Vì lúc người ta trả tiền trước cho mình thì mình định khoản (Vd trả trc bằng chuyển khoản)
Nợ 112 :
Có 131 :
do vậy lúc trả lại sẽ là như trên đó bạn .

---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:17 ----------

ok như trangxoai .

Nghiệp vụ trả lại: "Rút tiền gửi ngân hàng về trả lại cho người mua"
Khi đó tiền minh trả lại cho khách hàng sẽ là tiền mặt Vì mình đã rút từ tiền gửi.
N: 111
C: 131
 

chirikamo

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

các anh chị giúp e định khoản cái này với
rút tiền gửi ngân hàng trả lại tiền do người mua trả tiền trước 40 000 000
Banj cần làm rõ 2 vấn đề đã
1. rút tiều gửi ngân hàng trả tiền : là rút về rồi trả = tiền mặt à hay là chuyển khoản để trả ( mình nhớ không nhầm bây giờ 40tr đâu được giao dịch bằng tiền mặt.
2. trả lại tiền do người mua trả tiền trước: có nghĩ là bạn là người bán, khách hàng đã ứng trước cho bạn 1 khoản tiền để mua hàng của bạn và bây giờ còn dư 1 khoản là 40tr bạn phải trả lại ( đấy là số bạn phải trả lại hoàn toàn hay là số dư thôi? )
Mình nghĩ là :
Nợ TK 131
Có TK 112
Còn nếu doanh nghiệp này cứ thích rút về tiêu bằng tiền mặt thì bạn rút tiền gửi ngân hàng về rồi chuyển trả cho người ta
Nợ TK 111
Có TK 112
sau đó
Nợ TK 131
Có TK 111
 

xanh89

Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

Chào tuna nguyen!

TK 131 và TK 331 là TK công nợ và nó là tài khoản lưỡng tính. Tức là nó có thể có số dư bên nợ (Tài sản) hoặc bên có (nguồn vốn). Vì vậy:
* Khi người bán ứng tiền trước cho bạn định khoản: Nợ TK 111, 112/ Có TK 131: 40.000.000đ
* khi bạn rút tiền gửi ngân hàng trả lại tiền do người mua trả tiền trước 40 000 000 thì bạn sẽ định khoản như sau:
+ Bút toán Rút TGNH:
Nợ TK 111/ Có TK 112: 40.000.000đ
+ Bút toán trả lại tiền hàng người mua tạm ứng:
Nợ TK 131/ Có TK 111: 40.000.000đ

Chúc bạn thành công!
bạn đã làm đúng rồi đó?


khi mà người mua đặt trước tiền hàng thì ta có

Nợ tK 112,111,113
Có Tk 131 : phải thu khách hàng giảm


nhưng khi vì lý do nào đó doanh nghiệp phải trả lại số tiền thì ghi

Nợ Tk 131
Có Tk 111, 112, 113.


vì thế mà bạn meocon đã rất chuẩn luôn!

hi!
 

trongngoc90

New Member
Hội viên mới
Ðề: tiền mặt, TGNH

Mình nghĩ chuyển khoản trả thì sẽ là :
Nợ TK 131
Có TK 112
Còn rút tiền mặt về rồi sau đó mang tiền mặt trả thì sẽ là:
Nợ 111 :
Có 112 :
Rồi lúc mang trả sẽ là.
Nợ 131 :
Có 111 :


te' nay la dung nek.hjhj
:k6175436:

---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:20 ----------

N112
c131
va
n131
c112
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top