tiền chiếu khấu và hợp đồng lao động

maiphuong691

Member
Hội viên mới
Nhờ mọi người chỉ giáo:
-Tiền khách hàng chuyển thiếu, khách hàng trừ phí chuyển khoản , thì phần thiếu đó được hạch toán như thế nào ah? Em cho vào 515 có ổn chứ mọi người?
-Kế toán trước đưa lao động làm việc 3 tháng thử việc mà ko có hợp đồng, mà trong quy định chỉ được 2 tháng, giải thích với thuế ntn cho ổn, hay phải làm hợp đồng cho tất cả ah?
 
Không hiểu hết ý bạn , phí CK sau trừ vào tiền thiếu được
Là thế này ah:
khi khách hàng trả nợ là : N112/C131
Nhưng khách trả thiếu : N112,N635/C131
phần tiền thiếu mình đưa vào 635 , ko phải là nợ lại, mà là khách hàng trừ phí chuyển khoản cho mình ý
Đã hiểu hơn chưa ah?
 
-nếu bạn đưa TK 635 là không được vì chi phí nợ khách hàng chưa thanh toán dứt điễm số dư vẩn còn 131
-Nếu khách hàng trừ phí chuyển khoản cũng không được lý do trong hợp đồng không có thỏa thuận về khoản này, nếu trong HĐ có thỏa thuận bạn đưa vào TK 642 .
-Nếu khách trừ phí chuyển khoản thì bạn hạch toán vào TK 641, 642.. cuối năm bạn loại phí này tăng thu nhập chụi thuế (vì chi này không đưa vào chi phí hợp lý được) do bạn tự trừ không có thỏa thuận trong HĐ
 
-nếu bạn đưa TK 635 là không được vì chi phí nợ khách hàng chưa thanh toán dứt điễm số dư vẩn còn 131
-Nếu khách hàng trừ phí chuyển khoản cũng không được lý do trong hợp đồng không có thỏa thuận về khoản này, nếu trong HĐ có thỏa thuận bạn đưa vào TK 642 .
-Nếu khách trừ phí chuyển khoản thì bạn hạch toán vào TK 641, 642.. cuối năm bạn loại phí này tăng thu nhập chụi thuế (vì chi này không đưa vào chi phí hợp lý được) do bạn tự trừ không có thỏa thuận trong HĐ
Thankyou very much!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top