thuế tndn tạm tính

TnganSHanh

Member
Hội viên mới
Mọi người cho e hỏi là ,
hỗ trợ kê khaii 3.2.2 nó như nào ạ
vì mọi khi làm thuế tndn tạm tính thì chỉ điền doanh thu , chi phí là và thuế suất là xong mà sao lần này làm thì không ra vậy mình có phải điền thuế suất hay gì không á ,vì thấy chỉ tiêu 30 trở xuống là e chưa hiểu lắm ạ
https://app.box.com/files
 

camchuong87

Member
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

Mọi người cho e hỏi là ,
hỗ trợ kê khaii 3.2.2 nó như nào ạ
vì mọi khi làm thuế tndn tạm tính thì chỉ điền doanh thu , chi phí là và thuế suất là xong mà sao lần này làm thì không ra vậy mình có phải điền thuế suất hay gì không á ,vì thấy chỉ tiêu 30 trở xuống là e chưa hiểu lắm ạ
https://app.box.com/files
Em cũng đang thắc mắc cái này,mọi người ai biết chỉ dùm với
 

nguyenhau.90

Member
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

vì những doanh nghiệp năm 2013 có doanh thu trên 20 tỷ thì phải áp dụng thuế xuát 22% còn doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ thì 20% nên mới sinh ra lắm chỉ tiêu như vậy
 

chapmach

New Member
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

Cái chỉ tiêu C8 bạn tính chênh lệch rồi điền vào.
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

Mọi người cho e hỏi là ,
hỗ trợ kê khaii 3.2.2 nó như nào ạ
vì mọi khi làm thuế tndn tạm tính thì chỉ điền doanh thu , chi phí là và thuế suất là xong mà sao lần này làm thì không ra vậy mình có phải điền thuế suất hay gì không á ,vì thấy chỉ tiêu 30 trở xuống là e chưa hiểu lắm ạ
https://app.box.com/files

- Chỉ tiêu [30] - Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%: là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) phát sinh trong kỳ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20%.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 hoặc Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/12/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian từ 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013 thì doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu "doanh thu phát sinh trong kỳ” (không bao gồm thu nhập khác) mã số [21] trên Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý I và quý II năm 2013 theo Mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
Trường hợp doanh nghiệp có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm 2012 nhiều hơn 12 tháng theo quy định thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân tháng của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân của các tháng đầu năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.
Nguyên tắc xác định thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% theo quy định Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 141/2013/TT-BTC; Khoản 1 Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ - CP


- Chỉ tiêu [31] - Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%: là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh doanh phát sinh trong kỳ áp dụng thuế suất thuế TNDN 22% theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.


- Chỉ tiêu [32] - Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi: là thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi trong trường hợp được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN.
 

TnganSHanh

Member
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

- Chỉ tiêu [30] - Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%: là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) phát sinh trong kỳ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20%.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 hoặc Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/12/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian từ 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013 thì doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu "doanh thu phát sinh trong kỳ” (không bao gồm thu nhập khác) mã số [21] trên Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý I và quý II năm 2013 theo Mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
Trường hợp doanh nghiệp có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm 2012 nhiều hơn 12 tháng theo quy định thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân tháng của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân của các tháng đầu năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.
Nguyên tắc xác định thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% theo quy định Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 141/2013/TT-BTC; Khoản 1 Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ - CP


- Chỉ tiêu [31] - Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%: là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh doanh phát sinh trong kỳ áp dụng thuế suất thuế TNDN 22% theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.


- Chỉ tiêu [32] - Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi: là thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi trong trường hợp được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN.
e hiểu cái chỉ tiêu đó
giờ e hỏi là chỉ điền thêm doanh thu ( doanh thu - chi phí ) phần lãi của quý vào chỉ tiêu cần chọn như [30] hay [31] là được đúng không ad
 

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

e hiểu cái chỉ tiêu đó
giờ e hỏi là chỉ điền thêm doanh thu ( doanh thu - chi phí ) phần lãi của quý vào chỉ tiêu cần chọn như [30] hay [31] là được đúng không ad

Bạn xét xem DN mình thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất bao nhiêu % thì điền vào đúng chỉ tiêu tương ứng với % đó.
 

TnganSHanh

Member
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

Bạn xét xem DN mình thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất bao nhiêu % thì điền vào đúng chỉ tiêu tương ứng với % đó.
thì nó áp dụng 20% đó Nhím điền lãi trên chỉ tiêu 30 là được mà đúng hem nhím
 

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

thì nó áp dụng 20% đó Nhím điền lãi trên chỉ tiêu 30 là được mà đúng hem nhím

Lấy chỉ tiêu 29 (Thu nhập tính thuế) - điền vào chỉ tiêu 30 (Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%) -> Sẽ ra chỉ tiêu 34 (số thuế TNDN phát sinh)
 

thuthuy2306

New Member
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

các bÁC giải thích giùm em với, sao em điền trên htkk 3.2.2 vào mỗi chỉ tiêu 21, và 22 vào rồi tự nhay chỉ tiêu 23,26,29 . Em ghi lại thì nó báo lỗi chỉ tiêu 29 là sao ạ
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

các bÁC giải thích giùm em với, sao em điền trên htkk 3.2.2 vào mỗi chỉ tiêu 21, và 22 vào rồi tự nhay chỉ tiêu 23,26,29 . Em ghi lại thì nó báo lỗi chỉ tiêu 29 là sao ạ

Báo lỗi là đúng rồi! htkk 3.2.2 báo cho thế là nó lịch sự đấy, chứ gặp bác là bác giật tóc móc túi chưởi xối xả luôn chứ ko lịch sự thế đâu!

Tại chỉ tiêu [29] cho ra tổng thu nhập phải tính thuế, song hiện tại thì có thể 1 DN sẽ áp hơn một mức thuế suất khác nhau vậy nên giá trị từ [29] nếu DN áp mức thuế suất nào thì phải nhập tay vào các chỉ tiêu [30]; [31]...
 

tit1311

New Member
Hội viên mới
Ðề: thuế tndn tạm tính

Bạn xem lại chỉ tiêu 29 đã bằng chỉ tiêu 30 chưa? thì biết là lỗi mà.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top