THUẾ GTGT VÃNG LAI NGOẠI TỈNH

Ketoan-2022

New Member
Hội viên mới
Các ace cùng ngành cho mình tham khảo một số ý kiến như sau:
- Theo Thông tư 80 thì thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đối với hoạt động xây dựng cần trích nộp/tạm nộp cho cơ quan thuế (ngân sách tỉnh) tại nơi Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, dù không có đơn vị trực thuộc. ( Bên mình là nhà thầu xây dựng trụ sở chính ở TP.HCM)
  • Người phải nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai sẽ không cần phải kê khai thuế giá trị gia tăng đã nộp vào các tờ khai thuế. Việc này sẽ được Cơ quan về thuế thực hiện luân chuyển các chứng từ thanh toán đã nộp của người nộp thuế. Sau đó bù trừ giữa thuế giá trị gia tăng đã nộp với hoạt động chuyển nhượng các bất động sản ở ngoại tỉnh với thuế giá trị gia tăng nộp tại trụ sở của địa phương đó.
Theo như trên thì việc bù trừ sẽ được theo dõi trên sổ kế toán và không được cộng vào gía trị còn được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai 01/GTGT. Như Vậy trường hợp trong kỳ kê khai sau khi trừ thuế GTGT còn được khấu trừ có phát sinh thuế GTGT phải nộp và nếu theo như TT80 số thuế gtgt phải nộp này được bù trừ trên sổ kế tóan.Nhưng trên hệ thống tổng cục thuế khi quét dữ liệu sẽ báo đơn vị mình còn nợ tiền thuế và sẽ gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp nộp phạt tiền chậm nộp thuế GTGT này.Vậy làm sao để cơ quan thuế biết được là đơn vị mình còn đang được bù trừ số thuế này? Và đơn vị có cần phải kê khai số thuế bù trừ này trên tờ khai 01/GTGT và nó sẽ nằm ở chỉ tiêu nào?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top