Thủ tục lấy lợi nhuận sau thuế bổ sung tăng vốn điều lệ.

Linh_suchuoi

~~Hội diên chuối~~
Hội viên mới
Các anh chị trong diễn đàn cho mình hỏi vấn đề này với, công ty mình muốn lấy lợi nhuận sau thuế để bổ sung tăng vốn điều lệ thì mình cần thực hiện những thủ tục gì? Liệu sau này thuế quyết toán thì có ảnh hưởng gì đến khoản lợi nhuận này không?:muongita:
 

leminhduchd

... Nhẫn ... Tâm
Hội viên mới
Ðề: Thủ tục lấy lợi nhuận sau thuế bổ sung tăng vốn điều lệ.

Các anh chị trong diễn đàn cho mình hỏi vấn đề này với, công ty mình muốn lấy lợi nhuận sau thuế để bổ sung tăng vốn điều lệ thì mình cần thực hiện những thủ tục gì? Liệu sau này thuế quyết toán thì có ảnh hưởng gì đến khoản lợi nhuận này không?:muongita:
Bạn hỏi thủ tục bổ sung vốn điều lệ tại nơi cấp Giấy phép kinh doanh cho Công ty bạn : Sở Kế hoạch Đầu tư chẳng hạn...
 

Linh_suchuoi

~~Hội diên chuối~~
Hội viên mới
Ðề: Thủ tục lấy lợi nhuận sau thuế bổ sung tăng vốn điều lệ.

Bạn hỏi thủ tục bổ sung vốn điều lệ tại nơi cấp Giấy phép kinh doanh cho Công ty bạn : Sở Kế hoạch Đầu tư chẳng hạn...

Thủ tục đăng ký tăng vốn mình biết rồi, nhưng mình muốn hỏi là khoản lợi nhuận sau thuế mình bổ sung vào vốn điều lệ thì khi quyết toán liệu có sao không.
 

0936865669

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thủ tục lấy lợi nhuận sau thuế bổ sung tăng vốn điều lệ.

Mình không biết công ty bạn thuộc loại hình doanh nghiệp nào, nên bạn chịu khó đọc và tham khảo nhé.
1. Nếu công ty bạn là CT TNHH một thành viên thì tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.
2. Nếu công ty bạn là CT TNHH hai thành viên trở lên và CTCP.
Theo quyết định của Hội đồng thành viên (CT TNHH), Đại HĐCĐ (CTCP), công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:
a) Tăng vốn góp của thành viên (CĐ);
b) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;
c) Tiếp nhận vốn góp của thành viên (Cổ đông) mới.

Nếu công ty bạn tăng vốn điều lệ mà vượt qua bậc môn bài hiện tại thì phải nộp thuế môn bài với bậc mới.

Về thủ tục bạn có thể tham khảo NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29-8-2006 và Thông tư SỐ 03/2006/TT-BKH NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006 hoặc vào http://hapi.gov.vn vào phần hướng dẫn thủ tục để lấy mẫu hồ sơ.
Chúc bạn thành công.
 

YDCompany

Member
Hội viên mới
Ðề: Thủ tục lấy lợi nhuận sau thuế bổ sung tăng vốn điều lệ.

Thủ tục đăng ký tăng vốn mình biết rồi, nhưng mình muốn hỏi là khoản lợi nhuận sau thuế mình bổ sung vào vốn điều lệ thì khi quyết toán liệu có sao không.


Còn ý nữa: Lợi nhuận sau thuế để tăng vốn điều lệ, tức là 1-Chia lợi nhuận cho các cổ đông 2-Lấy số được chia đó để góp vốn

Cho nên từ 1/1/2009 trở về trước Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh không chịu thuế TNCN; Sau thời gian đó Luật thuế TNCN có hiệu lực (giờ đang được giãn) thì các cá nhân được chia lợi nhuận phải nộp thuế TNCN; Khi quyết toán thuế vấn đề tăng vốn sẽ không sao nhưng nên lưu ý thêm thuế TNCN của các thành viên (thuế sẽ thu từ nguồn: tức là từ DN)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top