Thủ tục hủy hóa đơn chưa phát hành

congthanhbui

Member
Hội viên mới
Chào các bác, e có vấn đề này muốn hỏi ý kiến mọi người
Bên e có một doanh nghiệp thành lập T3/2014 và đã đặt in hóa đơn vào T5/2014 nhưng chưa thông báo phát hành.
Bây giờ sếp bảo làm thủ tục giải thể công ty, em muốn hỏi về thủ tục hủy 5 cuốn hóa đơn chưa thông báo phát hành kia thì phải làm thế nào ạ, và đầu vào tiền in hóa đơn e đã kê khai rồi thì phải xử lý như thế nào.
mong các anh chị tư vấn giúp, e cảm ơn nhiều ạ
 
Ðề: Thủ tục hủy hóa đơn chưa phát hành

Bạn tham khảo nhé : Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Điều 29. Hủy hóa đơn
1. Hóa đơn được xác định đã hủy
- Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.
- Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.
2. Các trường hợp hủy hóa đơn
a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.
4. Hủy hóa đơn của cơ quan thuế
Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng.
Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in.
 
Ðề: Thủ tục hủy hóa đơn chưa phát hành

Chào các bác, e có vấn đề này muốn hỏi ý kiến mọi người
Bên e có một doanh nghiệp thành lập T3/2014 và đã đặt in hóa đơn vào T5/2014 nhưng chưa thông báo phát hành.
Bây giờ sếp bảo làm thủ tục giải thể công ty, em muốn hỏi về thủ tục hủy 5 cuốn hóa đơn chưa thông báo phát hành kia thì phải làm thế nào ạ, và đầu vào tiền in hóa đơn e đã kê khai rồi thì phải xử lý như thế nào.
mong các anh chị tư vấn giúp, e cảm ơn nhiều ạ
chưa làm thông báo gời cơ quan thuế thì cứ tự nhiên cty tự làm thủ tục huỷ không cần thủ tục gì gởi thuế miễn bảo đảm sau khi huỷ đừng để hoá đơn đó lọt ra ngoài
 
Ðề: Thủ tục hủy hóa đơn chưa phát hành

Bạn ơi cụ thể là thủ tục như nào bạn
chưa làm thông báo gời cơ quan thuế thì cứ tự nhiên cty tự làm thủ tục huỷ không cần thủ tục gì gởi thuế miễn bảo đảm sau khi huỷ đừng để hoá đơn đó lọt ra ngoài
 
Ðề: Thủ tục hủy hóa đơn chưa phát hành

Bạn ơi cụ thể là thủ tục như nào bạn

Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.
Không cần gởi cơ quan thuế vì chưa làm thông báo phát hành cho cơ quan thuế
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top