THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI NĂM TÀI CHÍNH

Dave Tran

New Member
Hội viên mới
Cho mình hỏi như sau:
Tình hình: Công ty đang có năm tài chính hiện hành là từ 1/10/2020 đến 30/09/2021 (trước đây đã xin đổi từ năm dương lịch sang như trên để trùng với Singapore trước đây, nhưng hiện giờ do năm tài chính của Singapore đã đổi lại thành năm dương lịch nên bắt buộc sẽ xin chuyển đổi lại theo năm dương lịch)
Dự định: Thay đổi năm tài chính hiện hành sang năm tài chính dương lịch (01/01 đến 31/12) cho trùng với công ty mẹ ở Singapore.
Câu hỏi:
 1. Có thể đổi năm tài chính hiện hành thành từ 1/01/2021 đến 31/12/2021 hay không?
 2. Nếu không được như câu 1 thì sẽ xin chuyển đổi năm tài chính 2022, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi 2022 sẽ được tính từ 01/10/2021 đến 31/12/2021 (3 tháng), kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính 2022) được tính từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 phải không?
 • Doanh nghiệp (DN) sẽ làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN bình thường cho năm 2021 (1/10/2020 đến 30/09/2021) ?
 • DN sẽ làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN cho kỳ tính thuế 3 tháng 2022 từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021?
 • DN sẽ làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 ?
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ theo lộ trình như trên phải không?
 1. Thủ tục để xin chuyển đổi:
 1. Tiến hành đăng ký chuyển đổi qua Cổng thông tin Quốc Gia
 2. Bộ hồ sơ:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
Link download mẫu phụ lục II-1 (trang 76/95: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-01-2021-tt-bkhdt-33494)

 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 • Có cần nộp công văn thay đổi trên cho sở KHĐT không hay chỉ cần nộp qua Cổng thông tin Quốc Gia?

Mong mọi người cho e xin ý kiến ạ. Cảm ơn mn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top