Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

huenho_dn109

Member
Hội viên mới
Mình chỉ mới thấy thông tư mới trên mạng, và thông báo về việc ban hành biểu mẫu mới Ban hành biểu mẫu kê khai thuế mới 2014
Nhưng không biết cách tải các biểu mẫu đó ở đâu, có anh chị nào tải được rồi thì chia sẻ cùng mọi người với!
 

heoconiuiu

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

mail của b là gi để tớ gửi cho nhá!!!!
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Ngày 06 tháng 11 năm 2013 BTC ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.

Đối với hoạt động dầu khí, các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đó, trường hợp trước ngày 01/01/2014 cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế tương ứng theo thời hạn được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Ví dụ 50: Doanh nghiệp A kể từ ngày 1/7/2013 được thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Tháng 11/2013, doanh nghiệp A phát hiện kê khai còn sót một hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 5/2013 thì doanh nghiệp A được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ khai thuế quý IV năm 2013.

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.
các bạn download file TT + Mẫu biểu:
 

Đính kèm

  • TT156+BIEUMAU.rar
    7.9 MB · Lượt xem: 993
  • 32 Realistic Modern web Shadows.rar
    6.5 MB · Lượt xem: 285

heoconiuiu

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Bác ketoanly ơi cho cháu hỏi sao cháu đính kèm tập để up file lên mà k đc nhi? cháu cứ nghĩ tại MB nhiu wa k up được cư.
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

uh! tội nghiệp cháu! tại cháu là thành viên mới, chưa được phép sử dụng nhiều tài nguyên nên chưa thực hiện đc chức năng đó đó. Cố gắng lên nhé.....
 

heoconiuiu

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Ra là thế.hix.
uh! tội nghiệp cháu! tại cháu là thành viên mới, chưa được phép sử dụng nhiều tài nguyên nên chưa thực hiện đc chức năng đó đó. Cố gắng lên nhé.....
 

xmen25251325

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Cảm ơn cả nhà về thông tin bổ ích hihi...
 

xmen25251325

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Bác ketoanly ơi cho cháu hỏi mẫu này hình như dùng cho hộ cá thể phải không? e là công ty nên khi làm tờ này vẫn không hiểu điền vào các chỗ trống như thế nào?
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp..........; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi vẫn bình thường và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm.....
Mong bác và cả nhà hướng dẫn giúp, Cảm ơn cả nhà nhiều!
 

gaungo91

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Ngày 06 tháng 11 năm 2013 BTC ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.

Đối với hoạt động dầu khí, các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đó, trường hợp trước ngày 01/01/2014 cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế tương ứng theo thời hạn được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Ví dụ 50: Doanh nghiệp A kể từ ngày 1/7/2013 được thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Tháng 11/2013, doanh nghiệp A phát hiện kê khai còn sót một hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 5/2013 thì doanh nghiệp A được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ khai thuế quý IV năm 2013.

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.
các bạn download file TT + Mẫu biểu:
Thank bác nhìu nhé ^^
 

xmen25251325

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Bác ketoanly ơi cho cháu hỏi mẫu này hình như dùng cho hộ cá thể phải không? e là công ty nên khi làm tờ này vẫn không hiểu điền vào các chỗ trống như thế nào?
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp..........; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi vẫn ................. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm.....
Mong bác và cả nhà hướng dẫn giúp, Cảm ơn cả nhà nhiều!
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Bác ketoanly ơi cho cháu hỏi mẫu này hình như dùng cho hộ cá thể phải không? e là công ty nên khi làm tờ này vẫn không hiểu điền vào các chỗ trống như thế nào?
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp..........; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi vẫn ................. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm.....
Mong bác và cả nhà hướng dẫn giúp, Cảm ơn cả nhà nhiều!

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu); do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện đầy đủ (hoặc không đầy đủ) chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu), cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu)

* Nếu đăng ký theo PP trực tiếp trên DT thì: do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ
 

Dieuhuongkt

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu); do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện đầy đủ (hoặc không đầy đủ) chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu), cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu)

* Nếu đăng ký theo PP trực tiếp trên DT thì: do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ

Vậy năm áp dụng là năm 2013 được không ah. Cho em hỏi thêm là công ty e đang khai thuế theo pp khấu trừ thì có cần nộp mẫu này không ah?
 
T

Tâm_Nguyễn

Guest
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

cho em hỏi tý ạ. cục thuế mới gửi thông tư cho mình nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thi hành thì có phải làm các mẫu biểu đó để nộp không ạ.
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

Vậy năm áp dụng là năm 2013 được không ah. Cho em hỏi thêm là công ty e đang khai thuế theo pp khấu trừ thì có cần nộp mẫu này không ah?

năm áp dụng là năm 2014 bạn ah, hôm mình đi nộp mình cũng ghi là năm 2013 thế là họ bắt sửa lại là năm 2014, đúng theo Luật thuế 31 ngày 1/1/2014 mới áp dụng mức trên 1 tỷ và dưới 1 tỷ cho pp khấu trừ và pp trực tiếp mà
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

cho em hỏi tý ạ. cục thuế mới gửi thông tư cho mình nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thi hành thì có phải làm các mẫu biểu đó để nộp không ạ.

bạn bên chi cục nào vây, bên mình cũng chưa thấy gửi gì nhưng mình thấy 20/12/2013 là hết hạn nên mình cứ theo thông tư nộp, bên 1 cửa họ vẫn nhận bình thường mà
 

Dieuhuongkt

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

bạn bên chi cục nào vây, bên mình cũng chưa thấy gửi gì nhưng mình thấy 20/12/2013 là hết hạn nên mình cứ theo thông tư nộp, bên 1 cửa họ vẫn nhận bình thường mà

mình bên Hai Bà Trưng nè. nhưng sao lại phải nộp nhỉ? vẫn khai theo pp khấu trừ mà
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

mình bên Hai Bà Trưng nè. nhưng sao lại phải nộp nhỉ? vẫn khai theo pp khấu trừ mà

thế bên bạn doanh thu năm nay có dưới 1 tỷ k? nếu dưới 1 tỷ thì phải nộp còn trên 1 tỷ thì k phải nộp
 

Dieuhuongkt

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

thế bên bạn doanh thu năm nay có dưới 1 tỷ k? nếu dưới 1 tỷ thì phải nộp còn trên 1 tỷ thì k phải nộp

mình chưa phát sinh doanh thu nên phải nộp nhỉ. bạn ở CCT nào đấy :D
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

mình chưa phát sinh doanh thu nên phải nộp nhỉ. bạn ở CCT nào đấy :D

mình ở chi cục Ba Đình, mình nộp rồi, nói chung chưa có hướng dẫn nhưng kệ cứ nộp thừa còn hơn bị phạt, bên bạn mới thành lập DN ah?
 

Dieuhuongkt

Member
Hội viên mới
Ðề: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28

mình ở chi cục Ba Đình, mình nộp rồi, nói chung chưa có hướng dẫn nhưng kệ cứ nộp thừa còn hơn bị phạt, bên bạn mới thành lập DN ah?

uhm bên mình cũng mới nà.thanks bạn nhiều nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top