Thêm cột tỷ lệ ?

urfriend

New Member
Hội viên mới
Tôi có một câu query đã lấy ra được 2 cột : Tên , Số lượng (ứng với tên đó)
Giờ tôi mún thêm một cột tỷ lệ kế bên số lượng
Tên SoLuong Tyle
A 2 2/5
B 1 1/5
C 2 2/5
Nếu cột tỷ lệ để được ở dạng % thì càng tốt
Giúp tôi với ?
Thanks All.
 
Ðề: Thêm cột tỷ lệ ?

Tôi có một câu query đã lấy ra được 2 cột : Tên , Số lượng (ứng với tên đó)
Giờ tôi mún thêm một cột tỷ lệ kế bên số lượng
Tên SoLuong Tyle
A 2 2/5
B 1 1/5
C 2 2/5
Nếu cột tỷ lệ để được ở dạng % thì càng tốt
Giúp tôi với ?
Thanks All.
Query truy xuất dữ liệu từ Table.Nên bạn thêm cột tỷ lệ vào table .Sau đó khi tiến hành lọc thì mở query ra add thêm dòng đó vào là ok.Tiếc là máy mình ko cài Access nên ko hướng dẫn cụ thể được.
 
Ðề: Thêm cột tỷ lệ ?

Khó hiểu quá.
Vậy bây giờ nói lại thế này, Tui đã có một table vơi 2 cột là tên--soluong
giờ tui mún query ra một table mới với nội dung là tên--soluong--tyle, thì câu query phải viết làm sao?
 
Ðề: Thêm cột tỷ lệ ?

Khó hiểu quá.
Vậy bây giờ nói lại thế này, Tui đã có một table vơi 2 cột là tên--soluong
giờ tui mún query ra một table mới với nội dung là tên--soluong--tyle, thì câu query phải viết làm sao?
Bạn đã có một table với 2 cột là tên-số lượng. Giờ bạn thêm vào table một cột nữa là tổng cộng sẽ thành 3 cột : tên - số lượng - tỷ lệ.
Hoặc là bạn mở query ra. Nhấn vào nút Design. Bạn sẽ thấy trong query có sẵn 2 cột như trên rồi.Giờ bạn viết thêm cột tỷ lệ vào là được.
(đã bảo là ko cài Access nên ko hướng dẫn cụ thể được.Bạn còn chưa hiểu nữa thì chờ tui mua đĩa Office đã)
 
Ðề: Thêm cột tỷ lệ ?

Tôi có một câu query đã lấy ra được 2 cột : Tên , Số lượng (ứng với tên đó)
Giờ tôi mún thêm một cột tỷ lệ kế bên số lượng
Tên SoLuong Tyle
A 2 2/5
B 1 1/5
C 2 2/5
Nếu cột tỷ lệ để được ở dạng % thì càng tốt
Giúp tôi với ?
Thanks All.

Query không phải là bảng tính Excel nên không thể dùng 1 câu query để tính như thế được.
Query chỉ tính toán dựa trên cấu trúc của data mà thôi. Nó không tính toán dựa trên các dòng (record).
Chỉ có thể:
Select ten, soluong, soluong/X as tyle From ...
Trong đó X là hằng số.
Như vậy phải dùng 2 câu query mới được.
Câu 1: tính Sum cột số lượng
Gán kết quả vào biến X.
Rồi thực hiện tiếp câu 2: Select ten, soluong, soluong/X as tyle From ...
 
Ðề: Thêm cột tỷ lệ ?

Cảm ơn BL, nhưng có lẻ do bạn không hiểu câu hỏi của tui.
bạn nói nghe thật đơn giản : "Giờ bạn viết thêm cột tỷ lệ vào là được"
Tôi không hiểu ý bạn thêm là thế nào.
Mình có table này :
Tên SoLuong
A 2
B 1
C 2
giờ mình mún một câu query cho ra thế này
Tên SoLuong Tyle
A 2 2/5
B 1 1/5
C 2 2/5
vấn đề là làm sao tính đc cột tỷ lệ dựa trên cột số lượng
 
Ðề: Thêm cột tỷ lệ ?

Cảm ơn BL, nhưng có lẻ do bạn không hiểu câu hỏi của tui.
bạn nói nghe thật đơn giản : "Giờ bạn viết thêm cột tỷ lệ vào là được"
Tôi không hiểu ý bạn thêm là thế nào.
Mình có table này :
Tên SoLuong
A 2
B 1
C 2
giờ mình mún một câu query cho ra thế này
Tên SoLuong Tyle
A 2 2/5
B 1 1/5
C 2 2/5
vấn đề là làm sao tính đc cột tỷ lệ dựa trên cột số lượng
chờ đó, mình cài cái Access vào làm rồi sẽ gởi cho bạn.Chiều đi mua đĩa đã
 
Ðề: Thêm cột tỷ lệ ?

thiệt không đó ?
nói chơi hay nói giỡn vại.
Bạn làm mình xúc động quá, xin nick yahoo của bạn đc không
 
Ðề: Thêm cột tỷ lệ ?

Bạn có thể dùng theo cách của bạn ' dongnamnb" hoạc trong quey tại cột tỷ lệ bạn viết tyle:-(soluong]/DSum("soluong","tableName")
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top