Thắc mắc việc tính trừ thu nhập chịu thuế TNCN!

Linh_suchuoi

~~Hội diên chuối~~
Hội viên mới
Theo TT62:
e) Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa giữa ca cho người lao động.
Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.
Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội không quá mức quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.
f) Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối với từng trường hợp như sau:
- Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.


Theo luật thuế TNDN thì khoản ăn giữa ca đối với DN ngoài quốc doanh sẽ không bị khống chế cũng như các khoản khoán chi văn phòng phẩm, xăng, điện thoại miễn sao đơn vị có thực chi.
Như vậy khi xác định các khoản tính trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN mình trừ theo số được trừ mà đơn vị tính vào chi phí tính thuế TNDN đúng không các thày? Em đi tập huấn có nghe nói các khoản này muốn trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN cần phải có quyết định của hội đồng quản trị đối với cty CP hoặc quyết định của hội đồng thành viên đối với cty TNHH quy định các mức khoán này chứ ko căn cứ vào HĐLĐ. Các pác nào biết hướng dẫn dùm em để em hiểu rõ hơn khoản này với :nuhon:
 
Sửa lần cuối:

tiensinh

Member
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc việc tính trừ thu nhập chịu thuế TNCN!

Theo TT62:
e) Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa giữa ca cho người lao động.
Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.
Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội không quá mức quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.f) Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối với từng trường hợp như sau:
- Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.


Theo luật thuế TNDN thì khoản ăn giữa ca đối với DN ngoài quốc doanh sẽ không bị khống chế cũng như các khoản khoán chi văn phòng phẩm, xăng, điện thoại miễn sao đơn vị có thực chi.
Như vậy khi xác định các khoản tính trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN mình trừ theo số được trừ mà đơn vị tính vào chi phí tính thuế TNDN đúng không các thày? Em đi tập huấn có nghe nói các khoản này muốn trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN cần phải có quyết định của hội đồng quản trị đối với cty CP hoặc quyết định của hội đồng thành viên đối với cty TNHH quy định các mức khoán này chứ ko căn cứ vào HĐLĐ. Các pác nào biết hướng dẫn dùm em để em hiểu rõ hơn khoản này với :nuhon:


Chi ăn ca theo luật thuế TNDN thì được tính cả vào chi phí mà không bị hạn chế.

Nhưng đối với thuế TNCN thì nếu chi vượt mức định lượng ăn ca theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN GIỮA CA TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN..
 

Linh_suchuoi

~~Hội diên chuối~~
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc việc tính trừ thu nhập chịu thuế TNCN!

Chi ăn ca theo luật thuế TNDN thì được tính cả vào chi phí mà không bị hạn chế.

Nhưng đối với thuế TNCN thì nếu chi vượt mức định lượng ăn ca theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN GIỮA CA TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN..

Còn các khoản khoán chi như văn phòng phẩm, điện thoại, xăng thì sao anh, bên tập huấn nói các khoản này phải có quyết định của HĐQT hoặc giám đốc, HĐTV mới được tính trừ, chỉ căn cứ vào HĐLĐ thì vẫn không được?
 

hangnghiem

Khỉ vàng đáng iu ^_*
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc việc tính trừ thu nhập chịu thuế TNCN!

Còn các khoản khoán chi như văn phòng phẩm, điện thoại, xăng thì sao anh, bên tập huấn nói các khoản này phải có quyết định của HĐQT hoặc giám đốc, HĐTV mới được tính trừ, chỉ căn cứ vào HĐLĐ thì vẫn không được?
Bên mình đã từng quyết toán rồi... thấy mấy chú quyết toán nói khoản đó (điện thoại, xăng...) không cần quyết định của HĐQT hoặc giám đốc, HĐTV đâu mà chỉ cần thể hiện nó trên HĐLĐ là đủ (nhưng phải có hoá đơn chứng từ hợp lệ)
 

Linh_suchuoi

~~Hội diên chuối~~
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc việc tính trừ thu nhập chịu thuế TNCN!

Bên mình đã từng quyết toán rồi... thấy mấy chú quyết toán nói khoản đó (điện thoại, xăng...) không cần quyết định của HĐQT hoặc giám đốc, HĐTV đâu mà chỉ cần thể hiện nó trên HĐLĐ là đủ (nhưng phải có hoá đơn chứng từ hợp lệ)

Thuế TNCN năm 2009 mới áp dụng bạn ơi, bên tuyên truyền họ nói cá nhân muốn trừ các khoản khoán chi nêu trên thì ở đơn vị chi trả phải có cái quyết định của HĐQT, giám đốc, HĐTV về việc khoán chi đó, nếu chỉ căn cứ vào HĐLĐ ko thôi cũng không được trừ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top