Thắc mắc về dự phòng giảm giá HTK

Loan1989

Member
Hội viên mới
Theo chuẩn mực HTK thì
" Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hoá, thành phẩm tồn kho sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được" trong đó
" Giá trị thuần có thể thực hiện được: Là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng"
Vậy chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng khác với giá gốc như thế nào?
Thanks
 
Ðề: Thắc mắc về dự phòng giảm giá HTK

Theo nguyên tắc về việc lập dự phòng giảm giá của hàng tồn kho thì như thế này:
Giá gốc> giá trị thuần=giá bán (ước tính)- chi phí ước tính hoàn thanh SP(giá vốn) - chi phí ước tính cần thiết cho tiêu thụ(CPBH)
hay tóm lại là: Giá bán không bù được chi phí (lỗ)
 
Ðề: Thắc mắc về dự phòng giảm giá HTK

Chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm mà chi phí mà bạn dự tính dùng để mua hay sản xuất 1 sản phẩm ( thường thì gọi là giá vốn đối với hàng hoá hay giá thành đối với thành phẩm)
Còn chi phí cần thiết để tiêu thụ sản phẩm như chi phí bán hàng như vận chuyển, tiền nhân công bán hàng, chi phí thuê kho...các chi phí phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm.
Đối với việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho bạn nên thận trọng bạn nhé.
 
Ðề: Thắc mắc về dự phòng giảm giá HTK

Ví dụ HTK là 1 mã thành phẩm ,giá vốn là 10$,giá bán ước tính 15$, CP bán hàng ước tính 2$
Theo công thức thì
Giá trị thuần =15-10-2=3<giá vốn (10$)
Như vậy có lập dự phòng trong trường hợp này không?
Nhờ các bạn trả lời giúp mình nhé
Theo nguyên tắc về việc lập dự phòng giảm giá của hàng tồn kho thì như thế này:
Giá gốc> giá trị thuần=giá bán (ước tính)- chi phí ước tính hoàn thanh SP(giá vốn) - chi phí ước tính cần thiết cho tiêu thụ(CPBH)
hay tóm lại là: Giá bán không bù được chi phí (lỗ)
 
Ðề: Thắc mắc về dự phòng giảm giá HTK

Xin lỗi xin đình chính lại lời trả lời cho vấn đề trích lập dự phòng là như thế này:Giá gốc> giá bán (ước tính) - chi phí ước tính cần thiết cho tiêu thụ(CPBH)
hay tóm lại là: Giá bán không bù được chi phí (lỗ)
-----------------------------------------------------------------------------------------
giá trị thuần=giá bán (ước tính)- chi phí ước tính hoàn thanh SP(giá vốn) - chi phí ước tính cần thiết cho tiêu thụ(CPBH) < 0
hay tóm lại là: Giá bán không bù được chi phí (lỗ)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thắc mắc về dự phòng giảm giá HTK

Bạn ơi theo TTSố 13/2006/TT-BTC thì
"Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ chi phí để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ (ước tính)."
Như vậy giá trị thuần =Giá bán -(giá vốn +CFBH)
Xin lỗi xin đình chính lại lời trả lời cho vấn đề trích lập dự phòng là như thế này:Giá gốc> giá bán (ước tính) - chi phí ước tính cần thiết cho tiêu thụ(CPBH)
hay tóm lại là: Giá bán không bù được chi phí (lỗ)
-----------------------------------------------------------------------------------------
giá trị thuần=giá bán (ước tính)- chi phí ước tính hoàn thanh SP(giá vốn) - chi phí ước tính cần thiết cho tiêu thụ(CPBH) < 0
hay tóm lại là: Giá bán không bù được chi phí (lỗ)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top