thắc mắc cách lập báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế TNDN tạm tính

tramryna

New Member
Hội viên mới
Cty TNHH TM DV Bán vé máy bay
Được thành lập và đưa vào hoạt động ngày 15/1/2012
Vốn điều lệ : 1,9 tỷ đồng

Trong tháng 1/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào : VAT 10%
Điện : 680.000
Nước : 200.000
Điện thoại : 1.080.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 000001 bán vé máy bay : 5.890.000
HĐ 000002 bán vé máy bay : 10.500.000
HĐ 000003 bán vé máy bay : 7.700.000
HĐ 000004 bán vé máy bay : 6.600.000

Trong tháng 2/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào VAT 10%
Điện : 720.000
Nước : 180.000
Điện thoại : 1.280.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 000005 : bán vé máy bay : 4.200.000
HĐ 000006 bán vé máy bay : 18.600.000
HĐ 000007 bán vé máy bay : 22.400.000

Trong tháng 3/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào , VAT 10%
Điện : 700.000
Nước : 190.000
Điện thoại : 1.600.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 000008 bán vé máy bay : 55.800.000
HĐ 000009 bán vé máy bay : 76.600.000

Trong tháng 4/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào VAT 10%
Điện : 920.000
Nước : 200.000
Điện thoại : 1.760.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 0000010 bán vé máy bay : 72.300.000
HĐ 0000011 bán vé máy bay : 52.000.000

Hỏi: Kể từ ngày cty đưa vào hoạt động thì :

- Khai báo thuế môn bài nằm ở mục nào trên HTKK 3.0?
- Kê khai thuế hàng tháng trên các loại tờ khai nào trên HTKK 3.0 ?
- Lập tờ khai thuế tạm tính quý 1/2012 được không, khi dựa trên doanh thu và chi phí hàng tháng đã phát sinh trong 4 tháng đã nêu trên? Tờ khai nào trên HTKK 3.0 ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top