Tạo chương trình "quay số" bằng Access

Girlsmiling

Lạnh lùng
Hội viên mới
Trong Access [you] muốn tạo chương trình "quay số". Nghĩa là khi bấm nút "Bắt đầu", dãy số gồm 5 chữ số chạy hỗn loạn; bấm nút "Kết quả" thì đưa ra dãy số gồm 5 chữ số ngẫu nhiên từ những chữ số "hỗn loạn" đó.
Có 2 vấn đề cần giải quyết:
• Để tạo hiệu ứng chữ số chạy hỗn loạn, bạn chỉ cần thay đổi liên tục trị của chữ số theo một chu kỳ khoảng 5% giây (hoặc ít hơn tùy bạn). Do vậy, trên form Access, bạn phải sử dụng thuộc tính TimerInterval và thủ tục xử lý tình huống On Timer.
• Để tạo trị số ngẫu nhiên của một số nguyên trong khoảng từ M đến N, bạn sử dụng hàm Randomize và công thức: Int((N * Rnd()) + M).
Ví dụ, bạn tạo form tương tự như hình 1, gồm 5 text box có tên lần lượt (theo thứ tự từ trái sang phải): txtSo1, txtSo2, txtSo3, txtSo4, txtSo5 (có thuộc tính Locked = Yes, để người sử dụng không thay đổi được trị của số, bảo đảm tính trung thực của kết quả) và 2 nút lệnh có tên cmdBatDau và cmdKetQua. Xong, bạn gõ vào đoạn mã 1.
Bạn có thể "chế biến" thêm để khi bấm nút "Kết quả", các số từ từ dừng lại (bằng cách tăng dần trị số của thuộc tính TimerInterval và đạt trị bằng 0 khi muốn số dừng lại ở kết quả cuối cùng).
Đoạn mã
Private Sub cmdBatDau_Click()
Me.TimerInterval = 50
Randomize ' Khởi động bộ tạo số ngẫu nhiên
End Sub
Private Sub cmdKetQua_Click()
Me.TimerInterval = 0
End Sub
Private Sub Form_Timer()
‘ Tạo số ngẫu nhiên từ 0 đến 9
txtSo1 = Int((9 * Rnd()) + 0)
txtSo2 = Int((9 * Rnd()) + 0)
txtSo3 = Int((9 * Rnd()) + 0)
txtSo4 = Int((9 * Rnd()) + 0)
txtSo5 = Int((9 * Rnd()) + 0)
End Sub
 
Ðề: Tạo chương trình "quay số" bằng Access

Ủa, sao tự nhiên trong bài của bạn Girlsmiling có "dính líu" đến nick của tui vậy cà???
 
Ðề: Tạo chương trình "quay số" bằng Access

Hehehe, 1 con nhạn sa lưới. Chỉ là code đơn giản thui mừ.
Chữ ký của bạn làm tui liên tưởng đến dân IT, bạn có yêu thik công nghệ thông tin ko?
 
Ðề: Tạo chương trình "quay số" bằng Access

mình thử tăng dần trị số nhưng khi click stop là chúng dừng lại ngay
Bạn có thể hướng dẫn rõ hơn không?
 
Ðề: Tạo chương trình "quay số" bằng Access

Trong Access [you] muốn tạo chương trình "quay số". Nghĩa là khi bấm nút "Bắt đầu", dãy số gồm 5 chữ số chạy hỗn loạn; bấm nút "Kết quả" thì đưa ra dãy số gồm 5 chữ số ngẫu nhiên từ những chữ số "hỗn loạn" đó.
Có 2 vấn đề cần giải quyết:
• Để tạo hiệu ứng chữ số chạy hỗn loạn, bạn chỉ cần thay đổi liên tục trị của chữ số theo một chu kỳ khoảng 5% giây (hoặc ít hơn tùy bạn). Do vậy, trên form Access, bạn phải sử dụng thuộc tính TimerInterval và thủ tục xử lý tình huống On Timer.
• Để tạo trị số ngẫu nhiên của một số nguyên trong khoảng từ M đến N, bạn sử dụng hàm Randomize và công thức: Int((N * Rnd()) + M).
Ví dụ, bạn tạo form tương tự như hình 1, gồm 5 text box có tên lần lượt (theo thứ tự từ trái sang phải): txtSo1, txtSo2, txtSo3, txtSo4, txtSo5 (có thuộc tính Locked = Yes, để người sử dụng không thay đổi được trị của số, bảo đảm tính trung thực của kết quả) và 2 nút lệnh có tên cmdBatDau và cmdKetQua. Xong, bạn gõ vào đoạn mã 1.
Bạn có thể "chế biến" thêm để khi bấm nút "Kết quả", các số từ từ dừng lại (bằng cách tăng dần trị số của thuộc tính TimerInterval và đạt trị bằng 0 khi muốn số dừng lại ở kết quả cuối cùng).
Đoạn mã
Private Sub cmdBatDau_Click()
Me.TimerInterval = 50
Randomize ' Khởi động bộ tạo số ngẫu nhiên
End Sub
Private Sub cmdKetQua_Click()
Me.TimerInterval = 0
End Sub
Private Sub Form_Timer()
‘ Tạo số ngẫu nhiên từ 0 đến 9
txtSo1 = Int((9 * Rnd()) + 0)
txtSo2 = Int((9 * Rnd()) + 0)
txtSo3 = Int((9 * Rnd()) + 0)
txtSo4 = Int((9 * Rnd()) + 0)
txtSo5 = Int((9 * Rnd()) + 0)
End Sub

xin thu loi cac anh chi trong dien dan may o nha bi hong nen e phai ra quan net nen khong co vietky mong a chị dung xoa bai ay cua em nhe.

Minh thuc su chua hieu gi ve van de nay ban co the noi ro hon duoc khong, no co the giup ich gi trong viec lam ke toan, dung cuoi nhé cam on nhieu
 
Ðề: Tạo chương trình "quay số" bằng Access

sao tự nhiên đưa ng2ducthuan vào bài viết của bạn vậy, BQT ơi !!! như vậy là có vi phạm...................bản quyền ko ? :confuse1:
 
Ðề: Tạo chương trình "quay số" bằng Access

Cái này ai đọc bài thì nó hiện nick người đó chứ đâu có ai đưa vào.
 
Ðề: Tạo chương trình "quay số" bằng Access

xin thu loi cac anh chi trong dien dan may o nha bi hong nen e phai ra quan net nen khong co vietky mong a chị dung xoa bai ay cua em nhe.

Minh thuc su chua hieu gi ve van de nay ban co the noi ro hon duoc khong, no co the giup ich gi trong viec lam ke toan, dung cuoi nhé cam on nhieu

Không hoàn toàn ứng dụng cho kế toán, Nó là một thủ tục nhỏ, có thể chế biến và đưa vào các ứng dụng viết bằng Access. Đây là box dành cho Access mà, không nhất thiết phải đụng tới tài khoản mới được.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top