Tặng file Excel phân tích Dupont - mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Mô hình Dupont là kỹ thuật được sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của một doanh nghiệp bằng các công cụ quản lý hiệu quả truyền thống. Mô hình Dupont tích hợp nhiều yếu tố của báo cáo thu nhập với bảng cân đối kế toán. Trong phân tích tài chính, người ta vận dụng mô hình Dupont để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính, chúng ta có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định.

1629856383133.png


Dưới góc độ của một nhà quản trị tài chính, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất là hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Do vốn chủ sở hữu là một phần của tổng nguồn vốn hình thành nên tài sản, nên ROE sẽ phụ thuộc vào hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản. Mối quan hệ này được thể hiện bằng mô hình Dupont như sau:

1629856407197.png


File phân tích Dupont có thể so sánh với doanh nghiệp cùng ngành do CleverCFO thiết kế rất độc đáo và làm rõ khái niệm này. Cả nhà tải về tham khảo nhe

Link download: https://drive.google.com/file/d/1nFCQZpHkYSghgXvekiTtnRnrpVsdFY9z/view?usp=sharing

Nguồn & bản quyền: Dân Kế Toán
 

Kelly Kim

New Member
Hội viên mới
Mô hình Dupont là kỹ thuật được sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của một doanh nghiệp bằng các công cụ quản lý hiệu quả truyền thống. Mô hình Dupont tích hợp nhiều yếu tố của báo cáo thu nhập với bảng cân đối kế toán. Trong phân tích tài chính, người ta vận dụng mô hình Dupont để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính, chúng ta có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định.

View attachment 962689571

Dưới góc độ của một nhà quản trị tài chính, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất là hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Do vốn chủ sở hữu là một phần của tổng nguồn vốn hình thành nên tài sản, nên ROE sẽ phụ thuộc vào hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản. Mối quan hệ này được thể hiện bằng mô hình Dupont như sau:

View attachment 962689572

File phân tích Dupont có thể so sánh với doanh nghiệp cùng ngành do CleverCFO thiết kế rất độc đáo và làm rõ khái niệm này. Cả nhà tải về tham khảo nhe

Link download: https://drive.google.com/file/d/1nFCQZpHkYSghgXvekiTtnRnrpVsdFY9z/view?usp=sharing

Nguồn & bản quyền: Dân Kế Toán
hi Thầy, cho em xin file. Email: nganbk590@gmail.com
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top