Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

Quốc Đạt

New Member
Hội viên mới
Tặng cả nhà File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích do em thiết kế ạ.


 • File thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tình hình dòng tiền
 • Sử dụng thanh cuộn Scroll Bar kết hợp với hàm INDEX để xem dữ liệu cuốn chiếu 12 tháng giúp xác định được xu hướng của dòng tiền
 • Bên cạnh việc xác định xu hướng dòng tiền của quá khứ, file còn cập nhất dự báo dòng tiền của 12 tháng tiếp theo để doanh nghiệp có thể bám sát và chuẩn bị cho các kế hoạch tài chính sắp tới
 • Với việc tính toán, so sánh tình hình biến động của từng loại dòng tiền thu, dòng tiền chi cụ thể, doanh nghiệp có thể thấy được năng lực tài chính, khả năng tạo tiền cùng những rủi ro tài chính, khi đó có thể kịp thời tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra tình hình hoạt động, điều chỉnh việc sử dụng vốn.
 • Hoàn toàn sử dụng các công thức và thủ thuật Excel đơn giản, không sử dụng VBA.
Anh chị nào quan tâm, comment email em gửi nhé.
Bạn gửi cho mình xin File vào mail phamquocdat6886@gmail.com
Thanks!
 

Quốc Đạt

New Member
Hội viên mới
Tặng cả nhà File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích do em thiết kế ạ.


 • File thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tình hình dòng tiền
 • Sử dụng thanh cuộn Scroll Bar kết hợp với hàm INDEX để xem dữ liệu cuốn chiếu 12 tháng giúp xác định được xu hướng của dòng tiền
 • Bên cạnh việc xác định xu hướng dòng tiền của quá khứ, file còn cập nhất dự báo dòng tiền của 12 tháng tiếp theo để doanh nghiệp có thể bám sát và chuẩn bị cho các kế hoạch tài chính sắp tới
 • Với việc tính toán, so sánh tình hình biến động của từng loại dòng tiền thu, dòng tiền chi cụ thể, doanh nghiệp có thể thấy được năng lực tài chính, khả năng tạo tiền cùng những rủi ro tài chính, khi đó có thể kịp thời tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra tình hình hoạt động, điều chỉnh việc sử dụng vốn.
 • Hoàn toàn sử dụng các công thức và thủ thuật Excel đơn giản, không sử dụng VBA.
Anh chị nào quan tâm, comment email em gửi nhé.
Cho mình xin qua mail phamquocdat6886@gmail.com.Thanks bạn!
 

Jerrytran

New Member
Hội viên mới
Tặng cả nhà File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích do em thiết kế ạ.


 • File thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tình hình dòng tiền
 • Sử dụng thanh cuộn Scroll Bar kết hợp với hàm INDEX để xem dữ liệu cuốn chiếu 12 tháng giúp xác định được xu hướng của dòng tiền
 • Bên cạnh việc xác định xu hướng dòng tiền của quá khứ, file còn cập nhất dự báo dòng tiền của 12 tháng tiếp theo để doanh nghiệp có thể bám sát và chuẩn bị cho các kế hoạch tài chính sắp tới
 • Với việc tính toán, so sánh tình hình biến động của từng loại dòng tiền thu, dòng tiền chi cụ thể, doanh nghiệp có thể thấy được năng lực tài chính, khả năng tạo tiền cùng những rủi ro tài chính, khi đó có thể kịp thời tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra tình hình hoạt động, điều chỉnh việc sử dụng vốn.
 • Hoàn toàn sử dụng các công thức và thủ thuật Excel đơn giản, không sử dụng VBA.
Anh chị nào quan tâm, comment email em gửi nhé.
Gửi mình xin flie nhe jerrytran2013@gmail.com . Thanks bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top