Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

NGUYENNUVITRINH

New Member
Hội viên mới
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích thích hợp để tiến hành xem xét, đánh giá dữ liệu phản ánh trên các Báo cáo tài chính. Nhằm cung cấp thông tin hữu ích, đáp ứng yêu cầu thông tin từ nhiều phía của người sử dụng.

Mục đích chính của phân tích tài chính là cung cấp những con số “biết nói” phục vụ cho quá trình hoạt động, đưa ra quyết định của doanh nghiệp (DN), nhà quản trị. Thông qua những chỉ tiêu phân tích nhà quản trị, các đối tượng quan tâm có thể nhìn nhận, đánh giá được tình hình của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp cũng như các quyết định.

Chia sẻ với mọi người Dashboard phân tích tình hình tài chính do em tự thiết kế.

File excel được xây dựng dựa trên số liệu tài chính của tập đoàn Hòa Phát từ năm 2016 đến năm 2019, được thiết kế rất linh hoạt, bằng cách sử dụng Pivot table có thể xem số liệu theo từng năm, so sánh với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán là hai báo cáo quan trọng khi nhìn vào sức khỏe tài chính của một DN, các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu,... sẽ giúp các nhà quản lý mang lại kết quả chuẩn xác, hiệu quả nhất với mục tiêu của DN.

Chỉ với vài công thức đơn giản, một số chart thông dụng là mọi người có thể có một dashboard dùng cho mọi công ty cũng như phân tích số liệu của bất kỳ năm nào.

Ai quan tâm có thể để lại email em gửi cho mn nhé.
 

NGUYENNUVITRINH

New Member
Hội viên mới
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích thích hợp để tiến hành xem xét, đánh giá dữ liệu phản ánh trên các Báo cáo tài chính. Nhằm cung cấp thông tin hữu ích, đáp ứng yêu cầu thông tin từ nhiều phía của người sử dụng.

Mục đích chính của phân tích tài chính là cung cấp những con số “biết nói” phục vụ cho quá trình hoạt động, đưa ra quyết định của doanh nghiệp (DN), nhà quản trị. Thông qua những chỉ tiêu phân tích nhà quản trị, các đối tượng quan tâm có thể nhìn nhận, đánh giá được tình hình của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp cũng như các quyết định.

Chia sẻ với mọi người Dashboard phân tích tình hình tài chính do em tự thiết kế.

File excel được xây dựng dựa trên số liệu tài chính của tập đoàn Hòa Phát từ năm 2016 đến năm 2019, được thiết kế rất linh hoạt, bằng cách sử dụng Pivot table có thể xem số liệu theo từng năm, so sánh với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán là hai báo cáo quan trọng khi nhìn vào sức khỏe tài chính của một DN, các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu,... sẽ giúp các nhà quản lý mang lại kết quả chuẩn xác, hiệu quả nhất với mục tiêu của DN.

Chỉ với vài công thức đơn giản, một số chart thông dụng là mọi người có thể có một dashboard dùng cho mọi công ty cũng như phân tích số liệu của bất kỳ năm nào.

Ai quan tâm có thể để lại email em gửi cho mn nhé.
Bạn cho mình xin file này với nha. Cảm ơn bạn. Mail của mình: nnvitrinh@gmail.com
 

MY_CHAU

New Member
Hội viên mới
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích thích hợp để tiến hành xem xét, đánh giá dữ liệu phản ánh trên các Báo cáo tài chính. Nhằm cung cấp thông tin hữu ích, đáp ứng yêu cầu thông tin từ nhiều phía của người sử dụng.

Mục đích chính của phân tích tài chính là cung cấp những con số “biết nói” phục vụ cho quá trình hoạt động, đưa ra quyết định của doanh nghiệp (DN), nhà quản trị. Thông qua những chỉ tiêu phân tích nhà quản trị, các đối tượng quan tâm có thể nhìn nhận, đánh giá được tình hình của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp cũng như các quyết định.

Chia sẻ với mọi người Dashboard phân tích tình hình tài chính do em tự thiết kế.

File excel được xây dựng dựa trên số liệu tài chính của tập đoàn Hòa Phát từ năm 2016 đến năm 2019, được thiết kế rất linh hoạt, bằng cách sử dụng Pivot table có thể xem số liệu theo từng năm, so sánh với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán là hai báo cáo quan trọng khi nhìn vào sức khỏe tài chính của một DN, các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu,... sẽ giúp các nhà quản lý mang lại kết quả chuẩn xác, hiệu quả nhất với mục tiêu của DN.

Chỉ với vài công thức đơn giản, một số chart thông dụng là mọi người có thể có một dashboard dùng cho mọi công ty cũng như phân tích số liệu của bất kỳ năm nào.

Ai quan tâm có thể để lại email em gửi cho mn nhé.
Mong ad gởi cho mình xin file tham khảo vào mail vanmychau86@gmail.com ah. Cám ơn ad nhiều
 

Dang lan anh

New Member
Hội viên mới
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích thích hợp để tiến hành xem xét, đánh giá dữ liệu phản ánh trên các Báo cáo tài chính. Nhằm cung cấp thông tin hữu ích, đáp ứng yêu cầu thông tin từ nhiều phía của người sử dụng.

Mục đích chính của phân tích tài chính là cung cấp những con số “biết nói” phục vụ cho quá trình hoạt động, đưa ra quyết định của doanh nghiệp (DN), nhà quản trị. Thông qua những chỉ tiêu phân tích nhà quản trị, các đối tượng quan tâm có thể nhìn nhận, đánh giá được tình hình của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp cũng như các quyết định.

Chia sẻ với mọi người Dashboard phân tích tình hình tài chính do em tự thiết kế.

File excel được xây dựng dựa trên số liệu tài chính của tập đoàn Hòa Phát từ năm 2016 đến năm 2019, được thiết kế rất linh hoạt, bằng cách sử dụng Pivot table có thể xem số liệu theo từng năm, so sánh với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán là hai báo cáo quan trọng khi nhìn vào sức khỏe tài chính của một DN, các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu,... sẽ giúp các nhà quản lý mang lại kết quả chuẩn xác, hiệu quả nhất với mục tiêu của DN.

Chỉ với vài công thức đơn giản, một số chart thông dụng là mọi người có thể có một dashboard dùng cho mọi công ty cũng như phân tích số liệu của bất kỳ năm nào.

Ai quan tâm có thể để lại email em gửi cho mn nhé.
Gửi giúp mình danglananh81@gmail.com
 

Nguyễn Thị Huyền 89

New Member
Hội viên mới
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích thích hợp để tiến hành xem xét, đánh giá dữ liệu phản ánh trên các Báo cáo tài chính. Nhằm cung cấp thông tin hữu ích, đáp ứng yêu cầu thông tin từ nhiều phía của người sử dụng.

Mục đích chính của phân tích tài chính là cung cấp những con số “biết nói” phục vụ cho quá trình hoạt động, đưa ra quyết định của doanh nghiệp (DN), nhà quản trị. Thông qua những chỉ tiêu phân tích nhà quản trị, các đối tượng quan tâm có thể nhìn nhận, đánh giá được tình hình của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp cũng như các quyết định.

Chia sẻ với mọi người Dashboard phân tích tình hình tài chính do em tự thiết kế.

File excel được xây dựng dựa trên số liệu tài chính của tập đoàn Hòa Phát từ năm 2016 đến năm 2019, được thiết kế rất linh hoạt, bằng cách sử dụng Pivot table có thể xem số liệu theo từng năm, so sánh với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán là hai báo cáo quan trọng khi nhìn vào sức khỏe tài chính của một DN, các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu,... sẽ giúp các nhà quản lý mang lại kết quả chuẩn xác, hiệu quả nhất với mục tiêu của DN.

Chỉ với vài công thức đơn giản, một số chart thông dụng là mọi người có thể có một dashboard dùng cho mọi công ty cũng như phân tích số liệu của bất kỳ năm nào.

Ai quan tâm có thể để lại email em gửi cho mn nhé.
m xin file này vào mail :huyentqv89@gmail.com
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top