Tặng file Dashboard dự báo lợi nhuận cho một dự án Start Up

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Anh ơi cho em xin file qua email thanh.vuong513@gmail.com nha. Thanks anh
Khi bạn sẵn sàng để mở rộng ý tưởng hoặc tăng nguồn vốn, bạn sẽ cần ít nhất một bản kế hoạch Start up với tiêu chí thật đơn giản và dễ hiểu để thuyết phục nhà đầu tư và một bản kế hoạch tài chính. Có vài tiêu chí cơ bản mà Star tup cần phải quan tâm.

Dự báo doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận gộp, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA): Mục tiêu của nhà đầu tư luôn là tìm kiếm lợi nhuận, do đó việc đánh giá, dự báo lợi nhuận hấp dẫn sẽ là một chỉ tiêu quan trọng giúp bạn có thể thuyết phục nhà đầu tư đầu tư vào dự án Start up của mình.

Dòng tiền mặt, tức là sự so sánh tương quan về số tiền chi ra và số tiền thu về. Dòng tiền dương thể hiện số tiền thu được nhiều hơn số tiền chi ra trong khi dòng tiền âm thể hiện tình huống ngược lại, tức là doanh nghiệp của bạn chi ra nhiều hơn số tiền thu về. Dòng tiền mặt là máu của mọi doanh nghiệp start up. Dự đoán dòng tiền mặt là một kỹ thuật dự báo được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của của doanh nghiệp của bạn. Việc dự đoán sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu quan trọng để đảm bảo rằng start up của bạn sẽ không đốt tiền nhanh hơn những gì bạn cần để duy trì doanh nghiệp của mình hoạt động. Việc dự báo dòng tiền mặt tất nhiên không dự đoán được mọi việc, nhưng dù sao nó cũng vẫn cho bạn khả năng lường trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Một điều đáng chú ý nữa là ngày nay, các thương hiệu phải cố gắng hơn bao giờ hết để kiến tạo và truyền đạt các giá trị trong mọi việc họ làm. Do vậy, nếu thương hiệu không đáp ứng được những kỳ vọng cao từ phía khách hàng, thì khách hàng sẽ ít trung thành với thương hiệu hơn trong một thị trường với quá nhiều người mua như hiện tại. Gía trị khách hàng đem lại hay chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để tăng sự hài lòng cũng như mức sẵn lòng của khách hàng là 2 chỉ tiêu rất quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải chú trọng. Mẫu Excel này là một công cụ có giá trị cho những người muốn phân tích đến giá trị trọn đời mà khách hàng mang lại với chi phí cho doanh nghiệp thu hút và có được khách hàng đó. Nói chung, việc có tỷ lệ giá trị vòng đời KH/ Chi phí KH dưới 1.0 báo hiệu rằng khách hàng không tạo ra giá trị cho công ty, trong khi mọi thứ trên 3.0 có khả năng dương với giá trị của tổ chức. Điều đáng chú ý là mẫu này phải được cập nhật thường xuyên, chi phí mua lại của khách hàng luôn thay đổi, với sự thay đổi không kém.


Với dữ liệu đầu vào đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một báo cáo tổng quán giúp bạn đánh giá dự án starup của mình và có những điều chỉnh phù hơp:
 • Doanh thu trong một số năm
 • Doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp
 • Biên độ đóng góp
 • Biên EBITDA
 • Khách hàng
 • Doanh thu trên mỗi khách hàng
 • Chi phí marketing
 • Chi phí mua lại khách hàng (CAC)
 • Giá trị thời gian cuộc sống (LTV)
 • Số dư tiền mặt….
Bạn nào quan tâm về file này, comment email bên dưới mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Đây là file do bạn @TT Thanh Qúy thiết kế, các bạn có thắc mắc về kỹ thuật Excel có thể cmt hoặc liên hệ bạn Quý để được hỗ trợ ạ.

Chúc mọi người sức khỏe và thành công.
 
Khi bạn sẵn sàng để mở rộng ý tưởng hoặc tăng nguồn vốn, bạn sẽ cần ít nhất một bản kế hoạch Start up với tiêu chí thật đơn giản và dễ hiểu để thuyết phục nhà đầu tư và một bản kế hoạch tài chính. Có vài tiêu chí cơ bản mà Star tup cần phải quan tâm.

Dự báo doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận gộp, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA): Mục tiêu của nhà đầu tư luôn là tìm kiếm lợi nhuận, do đó việc đánh giá, dự báo lợi nhuận hấp dẫn sẽ là một chỉ tiêu quan trọng giúp bạn có thể thuyết phục nhà đầu tư đầu tư vào dự án Start up của mình.

Dòng tiền mặt, tức là sự so sánh tương quan về số tiền chi ra và số tiền thu về. Dòng tiền dương thể hiện số tiền thu được nhiều hơn số tiền chi ra trong khi dòng tiền âm thể hiện tình huống ngược lại, tức là doanh nghiệp của bạn chi ra nhiều hơn số tiền thu về. Dòng tiền mặt là máu của mọi doanh nghiệp start up. Dự đoán dòng tiền mặt là một kỹ thuật dự báo được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của của doanh nghiệp của bạn. Việc dự đoán sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu quan trọng để đảm bảo rằng start up của bạn sẽ không đốt tiền nhanh hơn những gì bạn cần để duy trì doanh nghiệp của mình hoạt động. Việc dự báo dòng tiền mặt tất nhiên không dự đoán được mọi việc, nhưng dù sao nó cũng vẫn cho bạn khả năng lường trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Một điều đáng chú ý nữa là ngày nay, các thương hiệu phải cố gắng hơn bao giờ hết để kiến tạo và truyền đạt các giá trị trong mọi việc họ làm. Do vậy, nếu thương hiệu không đáp ứng được những kỳ vọng cao từ phía khách hàng, thì khách hàng sẽ ít trung thành với thương hiệu hơn trong một thị trường với quá nhiều người mua như hiện tại. Gía trị khách hàng đem lại hay chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để tăng sự hài lòng cũng như mức sẵn lòng của khách hàng là 2 chỉ tiêu rất quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải chú trọng. Mẫu Excel này là một công cụ có giá trị cho những người muốn phân tích đến giá trị trọn đời mà khách hàng mang lại với chi phí cho doanh nghiệp thu hút và có được khách hàng đó. Nói chung, việc có tỷ lệ giá trị vòng đời KH/ Chi phí KH dưới 1.0 báo hiệu rằng khách hàng không tạo ra giá trị cho công ty, trong khi mọi thứ trên 3.0 có khả năng dương với giá trị của tổ chức. Điều đáng chú ý là mẫu này phải được cập nhật thường xuyên, chi phí mua lại của khách hàng luôn thay đổi, với sự thay đổi không kém.


Với dữ liệu đầu vào đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một báo cáo tổng quán giúp bạn đánh giá dự án starup của mình và có những điều chỉnh phù hơp:
 • Doanh thu trong một số năm
 • Doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp
 • Biên độ đóng góp
 • Biên EBITDA
 • Khách hàng
 • Doanh thu trên mỗi khách hàng
 • Chi phí marketing
 • Chi phí mua lại khách hàng (CAC)
 • Giá trị thời gian cuộc sống (LTV)
 • Số dư tiền mặt….
Bạn nào quan tâm về file này, comment email bên dưới mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Đây là file do bạn @TT Thanh Qúy thiết kế, các bạn có thắc mắc về kỹ thuật Excel có thể cmt hoặc liên hệ bạn Quý để được hỗ trợ ạ.

Chúc mọi người sức khỏe và thành công!
Tôi đăng ký tham khảo
Vui lòng gửi mail: viet.phungduc@gmail.com

Xin cảm ơn Ban QT.
 
Khi bạn sẵn sàng để mở rộng ý tưởng hoặc tăng nguồn vốn, bạn sẽ cần ít nhất một bản kế hoạch Start up với tiêu chí thật đơn giản và dễ hiểu để thuyết phục nhà đầu tư và một bản kế hoạch tài chính. Có vài tiêu chí cơ bản mà Star tup cần phải quan tâm.

Dự báo doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận gộp, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA): Mục tiêu của nhà đầu tư luôn là tìm kiếm lợi nhuận, do đó việc đánh giá, dự báo lợi nhuận hấp dẫn sẽ là một chỉ tiêu quan trọng giúp bạn có thể thuyết phục nhà đầu tư đầu tư vào dự án Start up của mình.

Dòng tiền mặt, tức là sự so sánh tương quan về số tiền chi ra và số tiền thu về. Dòng tiền dương thể hiện số tiền thu được nhiều hơn số tiền chi ra trong khi dòng tiền âm thể hiện tình huống ngược lại, tức là doanh nghiệp của bạn chi ra nhiều hơn số tiền thu về. Dòng tiền mặt là máu của mọi doanh nghiệp start up. Dự đoán dòng tiền mặt là một kỹ thuật dự báo được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của của doanh nghiệp của bạn. Việc dự đoán sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu quan trọng để đảm bảo rằng start up của bạn sẽ không đốt tiền nhanh hơn những gì bạn cần để duy trì doanh nghiệp của mình hoạt động. Việc dự báo dòng tiền mặt tất nhiên không dự đoán được mọi việc, nhưng dù sao nó cũng vẫn cho bạn khả năng lường trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Một điều đáng chú ý nữa là ngày nay, các thương hiệu phải cố gắng hơn bao giờ hết để kiến tạo và truyền đạt các giá trị trong mọi việc họ làm. Do vậy, nếu thương hiệu không đáp ứng được những kỳ vọng cao từ phía khách hàng, thì khách hàng sẽ ít trung thành với thương hiệu hơn trong một thị trường với quá nhiều người mua như hiện tại. Gía trị khách hàng đem lại hay chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để tăng sự hài lòng cũng như mức sẵn lòng của khách hàng là 2 chỉ tiêu rất quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải chú trọng. Mẫu Excel này là một công cụ có giá trị cho những người muốn phân tích đến giá trị trọn đời mà khách hàng mang lại với chi phí cho doanh nghiệp thu hút và có được khách hàng đó. Nói chung, việc có tỷ lệ giá trị vòng đời KH/ Chi phí KH dưới 1.0 báo hiệu rằng khách hàng không tạo ra giá trị cho công ty, trong khi mọi thứ trên 3.0 có khả năng dương với giá trị của tổ chức. Điều đáng chú ý là mẫu này phải được cập nhật thường xuyên, chi phí mua lại của khách hàng luôn thay đổi, với sự thay đổi không kém.


Với dữ liệu đầu vào đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một báo cáo tổng quán giúp bạn đánh giá dự án starup của mình và có những điều chỉnh phù hơp:
 • Doanh thu trong một số năm
 • Doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp
 • Biên độ đóng góp
 • Biên EBITDA
 • Khách hàng
 • Doanh thu trên mỗi khách hàng
 • Chi phí marketing
 • Chi phí mua lại khách hàng (CAC)
 • Giá trị thời gian cuộc sống (LTV)
 • Số dư tiền mặt….
Bạn nào quan tâm về file này, comment email bên dưới mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Đây là file do bạn @TT Thanh Qúy thiết kế, các bạn có thắc mắc về kỹ thuật Excel có thể cmt hoặc liên hệ bạn Quý để được hỗ trợ ạ.

Chúc mọi người sức khỏe và thành công!
Mình xin file với, nhe : ha15068126@gmail.com. Cảm ơn
 
Khi bạn sẵn sàng để mở rộng ý tưởng hoặc tăng nguồn vốn, bạn sẽ cần ít nhất một bản kế hoạch Start up với tiêu chí thật đơn giản và dễ hiểu để thuyết phục nhà đầu tư và một bản kế hoạch tài chính. Có vài tiêu chí cơ bản mà Star tup cần phải quan tâm.

Dự báo doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận gộp, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA): Mục tiêu của nhà đầu tư luôn là tìm kiếm lợi nhuận, do đó việc đánh giá, dự báo lợi nhuận hấp dẫn sẽ là một chỉ tiêu quan trọng giúp bạn có thể thuyết phục nhà đầu tư đầu tư vào dự án Start up của mình.

Dòng tiền mặt, tức là sự so sánh tương quan về số tiền chi ra và số tiền thu về. Dòng tiền dương thể hiện số tiền thu được nhiều hơn số tiền chi ra trong khi dòng tiền âm thể hiện tình huống ngược lại, tức là doanh nghiệp của bạn chi ra nhiều hơn số tiền thu về. Dòng tiền mặt là máu của mọi doanh nghiệp start up. Dự đoán dòng tiền mặt là một kỹ thuật dự báo được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của của doanh nghiệp của bạn. Việc dự đoán sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu quan trọng để đảm bảo rằng start up của bạn sẽ không đốt tiền nhanh hơn những gì bạn cần để duy trì doanh nghiệp của mình hoạt động. Việc dự báo dòng tiền mặt tất nhiên không dự đoán được mọi việc, nhưng dù sao nó cũng vẫn cho bạn khả năng lường trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Một điều đáng chú ý nữa là ngày nay, các thương hiệu phải cố gắng hơn bao giờ hết để kiến tạo và truyền đạt các giá trị trong mọi việc họ làm. Do vậy, nếu thương hiệu không đáp ứng được những kỳ vọng cao từ phía khách hàng, thì khách hàng sẽ ít trung thành với thương hiệu hơn trong một thị trường với quá nhiều người mua như hiện tại. Gía trị khách hàng đem lại hay chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để tăng sự hài lòng cũng như mức sẵn lòng của khách hàng là 2 chỉ tiêu rất quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải chú trọng. Mẫu Excel này là một công cụ có giá trị cho những người muốn phân tích đến giá trị trọn đời mà khách hàng mang lại với chi phí cho doanh nghiệp thu hút và có được khách hàng đó. Nói chung, việc có tỷ lệ giá trị vòng đời KH/ Chi phí KH dưới 1.0 báo hiệu rằng khách hàng không tạo ra giá trị cho công ty, trong khi mọi thứ trên 3.0 có khả năng dương với giá trị của tổ chức. Điều đáng chú ý là mẫu này phải được cập nhật thường xuyên, chi phí mua lại của khách hàng luôn thay đổi, với sự thay đổi không kém.


Với dữ liệu đầu vào đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một báo cáo tổng quán giúp bạn đánh giá dự án starup của mình và có những điều chỉnh phù hơp:
 • Doanh thu trong một số năm
 • Doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp
 • Biên độ đóng góp
 • Biên EBITDA
 • Khách hàng
 • Doanh thu trên mỗi khách hàng
 • Chi phí marketing
 • Chi phí mua lại khách hàng (CAC)
 • Giá trị thời gian cuộc sống (LTV)
 • Số dư tiền mặt….
Bạn nào quan tâm về file này, comment email bên dưới mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Đây là file do bạn @TT Thanh Qúy thiết kế, các bạn có thắc mắc về kỹ thuật Excel có thể cmt hoặc liên hệ bạn Quý để được hỗ trợ ạ.

Chúc mọi người sức khỏe và thành công!
Cho mình xin file qua mail: trant.ngocanh@gmail.com với ah, cảm ơn add
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top