Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

dolanhuong

Member
Hội viên mới
Mình lên báo cáo tài chính xong, xem lại thấy tk 331vừa dư bên nợ vừa dư bên có, cảm thấy không ổn lắm, số tiền tạm ứng cho người bán nhẽ ra phải đưa vào 141 thì đúng hơn. Các bạn cho ý kiến giúp mình với.
 

xaodeso

Léng féng nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

Ko sao đâu bạn, tk 131 và 331 dc xem là tk "lưỡng tính" :

  • Nếu mình phải trả cho người bán thì Có 331

  • Nếu mình ứng trước tiền cho người bán Nợ 331

  • Nếu mình phải thu của khách hàng Nợ 131

  • Nếu mình thu tiền ứng trước của khách hàng Có 131

Thân :)
 

congiocodon

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

Mình lên báo cáo tài chính xong, xem lại thấy tk 331vừa dư bên nợ vừa dư bên có, cảm thấy không ổn lắm, số tiền tạm ứng cho người bán nhẽ ra phải đưa vào 141 thì đúng hơn. Các bạn cho ý kiến giúp mình với.

Theo mình thì chuyện 331 có dư bên nợ và bên có là bình thường, 141 chỉ dành cho người của công ty thôi (nội bộ). Nếu ứng trước cho người bán vẫn định khoản vào 331 nhưng dư ben nợ. Đây là tài khoản lưỡng tính.
 

thuhien105

Nghiệp vụ non nhất
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

Mình lên báo cáo tài chính xong, xem lại thấy tk 331vừa dư bên nợ vừa dư bên có, cảm thấy không ổn lắm, số tiền tạm ứng cho người bán nhẽ ra phải đưa vào 141 thì đúng hơn. Các bạn cho ý kiến giúp mình với.

- Ồn mà không sao bạn ạ miễn là cân số liệu vì tự bản thân của tài khoản 331 nó là tài khoản lưỡng tĩnh mà (liên quan đến thanh toán tạm ứng cho người bạn thì phải dùng tk 331 để hoạch toán mới đúng ):k5798618:
 

ngocchip

Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

Không sao đâu bạn . Mình đồng tình với cách trả lời trên.

Minễ sao bạn hạch toán đúng tài khoản.

Lên bảng cân đối vẫn phải cân nha bạn
 

cobehaybuon

Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

2 Tk 131 & 331 chỉ có số dư Có hoặc số dư Nợ. Không thể vừa vừ số dư Có và dư Nợ.
Thân!
 

Mộc Thủy

Lặng.......
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

2 Tk 131 & 331 chỉ có số dư Có hoặc số dư Nợ. Không thể vừa vừ số dư Có và dư Nợ.
Thân!
Kế toán thanh toán với người mua:

TK 131: Phải thu khách hang thuộc nhóm tài khoản Lưỡng tính (Có 2 số dư)

Bên nợ: Phản ánh nghiệp vụ PS làm tăng nợ phải thu.

Bên có: Nghiệp vụ PS làm giảm khoản nợ phải thu

Dư nợ: P/ ánh số tiền còn phải thu.

Dư có: P/ ánh số tiền người mua đặt trứơc hoặc trả thừa

TK 331 tương tự
 

YDCompany

Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

2 Tk 131 & 331 chỉ có số dư Có hoặc số dư Nợ. Không thể vừa vừ số dư Có và dư Nợ.
Thân!

Đúng: vì đối với mõi mã khách hàng thì 131 và 331 chỉ có dư Có hoặc dư Nợ
Sai: Khi lên BCTC thì số dư 131, 331 lấy ở bảng kê tổng hợp công nợ của nhiều đối tượng nên có thể vừa dư Nợ và Có, như các bạn ở trên giải thích

Trường hợp này chắc chắn làm bằng phần mền kế toán nên mới phân biệt được như vậy, nếu làm bằng tay hoặc excel thì khi không để ý sẽ tự bù trừ công nợ của các đối tượng dẫn đến phản ánh sai
 

padan

Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

Ô cái tài khoản 331 và 131 là hai tài khoản hỗn hợp mà.
Hai tài khoản này có thể tồn tại số dư cả hai bên nếu có phát sinh mà, cái này bạn có thể xem lại ở sách nguyên lý kế toán ấy. Quyển ấy nó viết rất rõ đấy, chúc may mắn ha!

:bephuthuy::bephuthuy:
 

tucuknia

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

Tài khoản 331 là tài khoản lưỡng tính nên nó vừa có PS bên Nợ vừa có số PS bên co là chuyện Bình thường. Mà phát sinh cả bên N bên có mới theo dõi được số tiền cần phải trả khách là bao nhiêu :nhaykieumoi::pangcheo:
 

thienhoang

Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

ngòai 131, 331, thì 333 cũng có thể vừa dư có (phải nộp thu6é này) vừa dư nợ (nộp thừa thuế kia ).
 

congiocodon

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

2 Tk 131 & 331 chỉ có số dư Có hoặc số dư Nợ. Không thể vừa vừ số dư Có và dư Nợ.
Thân!
tài khoản 331 có số dư cả bên nợ và bên có mà, khi ứng trước tiền cho người bán thì làm cho 331 có dư bên nợ, làm giảm khoản phải trả cho người bán mà. 331 được gọi là tài khoản thanh toán với người bán mà.
 

tinhtuy

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

các bạn ơi, nhưng khi lập bẳng Can doi ke toan thì dư nợ phải trả nguoi bán ghi vào ben TS dư có phải trả nguoi bán ghi vào bên nguon von hay là ta cấn trừ rồi chỉ ghi vào một bên thôi,minh gần thi rồi , các bạn trả lời giúp mình
 

lehongmaihoa

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

không được cấn trừ đâu bạn theo mình biết thì là như vậy.
 

zZmit_zotZz

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

theo mình nghĩ thì cái gì của bên nào cứ ghi vào bên đấy đi
 

phieuktvl

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

Tài khoản 131 và 331 là tài khoản lưỡng tính. không được cấn trừ đâu bạn. Khi lên TK tổng hợp 131 hoặc 331 trên Bảng cân đối tài khoản thì chỉ có số dư bên Có hoặc bên Nợ. Nhưng phải theo dõi chi tiết để lên Bảng Cân Đối Kế Toán cho đúng ( TK 131: Chi tiết dư nợ ghi ở "Phải thu của khách hàng", chi tiết dư có ghi ở "Người mua trả tiền trước". TK 331: chi tiết dư có ghi ở "Phải trả cho người bán", chi tiết dư nợ ghi ở "Trả trước cho người bán")
 

linda_bp

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tài khoan 331 vừa có dư bên có, vừa có dư bên nợ được không?

141 la tai khoan noi no. chi dung trong noi bo cty, cn.Day ko phai la tk luong tinh.nen chi co so du ben no thui ban.khi ban thanh toan trc cho ng ban thi ghi No 331 -> co so du ben no. ngoai ra mhi thanh toan trc ban cung co the treo vao 1388 de theo doi rieng. Nhung Treo 331 van tot nhat.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top