Sử dụng Waterfall Chart để phân tích biến động lợi nhuận rất hay

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tặng file phân tích lợi nhuận sử dụng Waterfall Chart dạng nâng cao có giá trị âm.

View attachment 962682184

Tác động từ chính sách giá bán điều chỉnh tương ứng với phần chi phí sản xuất tăng lên trong kỳ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận bằng kỹ thuật sử dụng cột "Cột BC". Điều này cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

View attachment 962682185

Chi phí vận hành tăng - giảm theo từng khoản mục phí đối chiếu với số liệu năm kế hoạch. Dễ dàng cho chủ doanh nghiệp thấy được tác động của các chi phí này là nguyên nhân chính cho việc lợi nhuận giảm sâu.

View attachment 962682186

Phần thu nhập khác luôn được đặt cuối cùng, kế cạn lợi nhuận kỳ báo cáo. Kỹ thuật này cho thấy lợi nhuận của năm báo cáo đến từ đâu? Lợi nhuận tốt là lợi nhuận đến từ HĐKD (phần tăng giá, doanh thu so với chi phí).

Waterfall Chart có số liệu âm (xuống dưới trục X) là một kỹ thuật khó, các bạn nhớ tải file và tham khảo kỹ nhe.

Bạn nào cần để lại Email bên dưới mình gởi qua email nhé
Thanhchinh10kt115@gmail.com
Em cảm ơn ạ!
 
Tặng file phân tích lợi nhuận sử dụng Waterfall Chart dạng nâng cao có giá trị âm.

View attachment 962682184

Tác động từ chính sách giá bán điều chỉnh tương ứng với phần chi phí sản xuất tăng lên trong kỳ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận bằng kỹ thuật sử dụng cột "Cột BC". Điều này cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

View attachment 962682185

Chi phí vận hành tăng - giảm theo từng khoản mục phí đối chiếu với số liệu năm kế hoạch. Dễ dàng cho chủ doanh nghiệp thấy được tác động của các chi phí này là nguyên nhân chính cho việc lợi nhuận giảm sâu.

View attachment 962682186

Phần thu nhập khác luôn được đặt cuối cùng, kế cạn lợi nhuận kỳ báo cáo. Kỹ thuật này cho thấy lợi nhuận của năm báo cáo đến từ đâu? Lợi nhuận tốt là lợi nhuận đến từ HĐKD (phần tăng giá, doanh thu so với chi phí).

Waterfall Chart có số liệu âm (xuống dưới trục X) là một kỹ thuật khó, các bạn nhớ tải file và tham khảo kỹ nhe.

Bạn nào cần để lại Email bên dưới mình gởi qua email nhé
Ad cho mình xin file: Thanhchinh10kt115@gmail.com
Trân Trọng!
 
Tặng file phân tích lợi nhuận sử dụng Waterfall Chart dạng nâng cao có giá trị âm.

View attachment 962682184

Tác động từ chính sách giá bán điều chỉnh tương ứng với phần chi phí sản xuất tăng lên trong kỳ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận bằng kỹ thuật sử dụng cột "Cột BC". Điều này cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

View attachment 962682185

Chi phí vận hành tăng - giảm theo từng khoản mục phí đối chiếu với số liệu năm kế hoạch. Dễ dàng cho chủ doanh nghiệp thấy được tác động của các chi phí này là nguyên nhân chính cho việc lợi nhuận giảm sâu.

View attachment 962682186

Phần thu nhập khác luôn được đặt cuối cùng, kế cạn lợi nhuận kỳ báo cáo. Kỹ thuật này cho thấy lợi nhuận của năm báo cáo đến từ đâu? Lợi nhuận tốt là lợi nhuận đến từ HĐKD (phần tăng giá, doanh thu so với chi phí).

Waterfall Chart có số liệu âm (xuống dưới trục X) là một kỹ thuật khó, các bạn nhớ tải file và tham khảo kỹ nhe.

Bạn nào cần để lại Email bên dưới mình gởi qua email nhé
Chào bạn,

Bạn có thể gửi giúp mình file này vào mail của mình được không, mình đang cần nghiên cứu phần waterfall chart có số âm

Mail: vietvx@toto.com

Thanks bạn nhiều nha!
 
Tặng file phân tích lợi nhuận sử dụng Waterfall Chart dạng nâng cao có giá trị âm.

View attachment 962682184

Tác động từ chính sách giá bán điều chỉnh tương ứng với phần chi phí sản xuất tăng lên trong kỳ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận bằng kỹ thuật sử dụng cột "Cột BC". Điều này cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

View attachment 962682185

Chi phí vận hành tăng - giảm theo từng khoản mục phí đối chiếu với số liệu năm kế hoạch. Dễ dàng cho chủ doanh nghiệp thấy được tác động của các chi phí này là nguyên nhân chính cho việc lợi nhuận giảm sâu.

View attachment 962682186

Phần thu nhập khác luôn được đặt cuối cùng, kế cạn lợi nhuận kỳ báo cáo. Kỹ thuật này cho thấy lợi nhuận của năm báo cáo đến từ đâu? Lợi nhuận tốt là lợi nhuận đến từ HĐKD (phần tăng giá, doanh thu so với chi phí).

Waterfall Chart có số liệu âm (xuống dưới trục X) là một kỹ thuật khó, các bạn nhớ tải file và tham khảo kỹ nhe.

Bạn nào cần để lại Email bên dưới mình gởi qua email nhé
trinhtran1009@gmail.com
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top