Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Kind.tax

Member
Hội viên mới
1. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hóa đơn

1693041464020.png


Ví dụ:
 • Công ty A mua hàng của Công ty B, nhưng lại nhận hóa đơn Công ty D
 • Hóa đơn điện tử không đăng ký với cơ quan thuế
 • Hóa đơn giả, người bán lấy thông tin của người khác in và sử dụng hóa đơn
 • Hóa đơn gởi giá, người mua yêu cầu người bán nâng giá, số lượng.
 • Hóa đơn mà bên bán không có quyền sở hữu, sử dụng tài sản hợp pháp
 • Hóa đơn mà bên bán đã bị cơ quan công an kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
 • Việc mua bán là có thật nhưng bên bán đã xuất hóa đơn trước khi không báo phát hành.

2. Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hóa đơn:

Hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì sẽ không bị xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn theo Điều 28 Nghị định này.

Theo đó, việc xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn được quy định như sau:

Stt
Hành vi
Mức phạt
Căn cứ
1​
Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn20 - 50 triệu đồng
Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng
Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
2​
Sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm:
- Giảm số tiền thuế phải nộp; hoặc
- Tăng số tiền thuế được hoàn/miễn/giảm
Nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định
- Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định
- Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước
- Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có)
Điểm đ khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
3​
Sử dụng hoá đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hoá đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp/tăng số tiền thuế được hoàn/miễn/giảm- Phạt tiền 01 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên
- Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện hành vi trên mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
- Phạt tiền 02 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện hành vi trên mà có một tình tiết tăng nặng
- Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện hành vi trên có hai tình tiết tăng nặng
- Phạt tiền 03 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện hành vi trên có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên
- Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước
Trường hợp đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định
- Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có)
Điểm d khoản 1, khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

3. Hướng dẫn xử lý hóa đơn bất hợp pháp

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Theo đó,

- Nếu hóa đơn đó chưa kê khai, hạch toán:
 • Thuế GTGT: Doanh nghiệp không kê khai hóa đơn này (vì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào), và số tiền thuế GTGT đó sẽ được tính vào chi phí.
 • Thuế TNDN: Hạch toán khoản chi này như một chi phí bình thường (theo dõi trên một tài liệu Excel riêng biệt để xác định rằng đó là chi phí không được trừ). Cuối năm, khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần kê khai khoản chi này vào Chỉ tiêu B4 trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN.
- Nếu hóa đơn đó đã kê khai, hạch toán:
 • Thuế GTGT: Kê khai điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế GTGT, điều chỉnh hạch toán thuế GTGT trên sổ sách là chi phí này không được trừ. Nếu việc điều chỉnh làm phát sinh thuế phải nộp/doanh nghiệp đã xin hoàn thuế thì sẽ bị truy thu thuế, phạt chậm nộp thuế.
 • Thuế TNDN: Kê khai điều chỉnh phần chi phí đó vào Chỉ tiêu B4 trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Trong trường hợp tăng số thuế TNDN phải nộp, sẽ bị truy thu và phạt chậm nộp thuế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top