Sử dụng Hàm Rank bị lỗi

Sử dụng hàm rank bị lỗi ở đâu?

 • Cám ơn

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Không biết

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  0

maicnsh

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho mình hỏi, khi sử dụng hàm Rank trong bảng tính Excel 10
- 2 giá trị bằng nhau như hàm rank trả về thứ hạng giống nhau hoặc khác nhau
- 3 giá trị bằng nhau thì hàm rank trả về 2 giá trị có thứ hạng giống nhau, 1 giá trị có thứ hạng khác là sao ạ?

Thanks!

Hàm rank.png
 
Bạn có chắc là gõ đúng công thức? (countif bạn gõ sai)
(xem minh họa file đính kèm)
File của mình đây, mình cần sắp xếp để các giá trị bằng nhau có cùng thứ hạng với nhau nhé.
Tiện thể bạn xem giúp mình xem hàm rank nó trả về thứ hạng linh tinh thế, :D, k biết mình sai ở chỗ nào nữa
 

Đính kèm

 • Kết quả.rar
  17.2 KB · Lượt xem: 320
Bằng nhau cùng thứ hạng cũng ... ok, nhưng có 2 người thứ 1 thì không có thứ 2 mà chỉ có thứ 3 ...
Mình làm đc rồi. Cám ơn bạn!
Cho mình hỏi khi không dùng thêm hàm ROUND sao hàm RANK lại không trả về thứ hạng đúng vậy?
 
Số tổng các a1, a2 ... của bạn là số lẻ, số tương đối (bạn chỉ lấy 2 số lẻ, nhưng sau dấu chấm là dãy số vô tận).

Lấy ví dụ tổng a3 (E2:E12) và a5 (G2-G12) tổng của nó đều =95.54 (là số tương đối); chúng có sự khác biệt từ E7:E10 # G7:G10.
Nghĩa là tổng a3 và tổng a5 là khác nhau, chính xác là a3 > a5
a3 với a5 đều là số lẻ nhưng bằng nhau mà nhỉ, có khác nhau đâu :)
 
Bạn hãy dùng công thức sau thử xem: =RANK(E16,$E$16:$E$32,1)+COUNTIF($E$16:$E16,$E16)-1
bạn ơi đặt công thức giúp mình với:
Xếp lại thứ hạng bằng cách so sánh tổng điểm và tỉ lệ cải tiến, nếu tổng điểm bằng nhau, địa điểm nào có tỉ lệ cải tiến lớn hơn thì xếp thứ hạng trên.
Mình đang cần gấp, cảm ơn bạn trước nhé!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top